Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah
Vikingové /divadelní představení/

V pátek 21. 4. 2017  se  žáci  4. a  5. ročníku zúčastnili divadelního představení s názvem Vikingové v podání pardubické agentury Pernštejni.  V úvodu se děti dověděly, kdy a kde Vikingové žili, jaké pomůcky  k orientaci na moři používali a které části světa při svých plavbách navštívili. V další části programu si herci vybrali z obecenstva desetičlennou lodní posádku, která dostala přilby a nalodila se na připravenou vikingskou loď.  Po „doplutí k pevnině“ se posádka vylodila, byla vybavena štíty a meči a učila se útočným i obranným bojovým strategiím Vikingů. V závěru představení děti shlédly ukázku boje s kopím, s mečem a štítem a byly poučeny o zákazu zkoušení  a používání vikingských bojových praktik. Herci byli za svůj výkon odměněni velkým potleskem.

Mgr. Věra  Barneková

foto