Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah
Ekologické odpoledne 1. stupeň – Baterkožrout

Opět jsme se sešli na ekologickém odpoledni 15. 1. 2019. Téma Baterkožrout jsme převzali z názvu úkolu v projektu Recyklohraní – bylo třeba vyrobit Baterkožrouta pro naši školu. Nejdříve jsme si vysvětlili, proč je nutné vysloužilé baterie sbírat a nedávat je jen tak do popelnice; následoval nácvik písně Ekopely s názvem Baterie Valerie; písnička se dětem moc líbila a pomohla jim v hledání rýmů při tvoření básničky o Baterkožroutovi. Pak už nic nechybělo k vytvoření našeho Baterkožrouta z papírových krabic, kterého jsme doplnili mávátkem s vytvořenou básní:

„Baterkožrout – to jsem já,

ve škole mě každý zná.

Házej do mě baterie,

to tě, doufám, nezabije.

Ať mám břicho jako slon,

baterií milióóóóóóóóón!“

Pak už je zbývalo zopakovat si důležitost sběru vysloužilých baterií, zopakovat písničku o baterii Valerii a umístit Baterkožrouta do vestibulu školy. Těšíme se na další eko-setkání 19. února 2019.

Mgr. Věra Barneková

foto

 
Ekologické odpoledne 18. 12. 2018

Opět uběhl měsíc od posledního setkání mladých ekologů. Tentokrát jsme naše setkání pojmenovali Ekologické Vánoce. Jak už napovídá název, zabývali jsme se uplatňováním zásad ekologie v nejkrásnější roční době. Nejdříve jsme s dětmi společně vyjmenovali symboly Vánoc.  Pak jsme vymýšleli způsoby, kterými jde během vánočních svátků méně ubližovat přírodě. Opět se potvrdilo, že děti mají skvělé nápady a hodně toho umí nejen o našich tradicích, ale i o životním prostředí. Jedním z nápadů bylo nepečené vánoční cukroví - společně jsme za zpěvu koled vyrobili mlsky z obilných vloček, které si děti odnesly domů. Další ekologické odpoledne máme naplánováno na 15. 1. 2019.

Mgr. Věra Barneková

foto

 
Ekologické odpoledne 20. 11. 2018

Opět po měsíci se sešli všichni zájemci o ekologii na společném odpoledni. Tentokrát jsme naše setkání zaměřili na velmi důležitou věc denní potřeby – vodu. Děti se samy rozdělily na dvě skupiny  a pojmenovaly se Lukášovci a Kristýnkovci. Prvním úkolem pro skupiny bylo vymyslet co nejvíce písniček, ve kterých se v textu objevuje slovo voda. Zvolenou píseň pak skupina musela zazpívat. Při společném doplňování pojmů podle obrázků musely děti přemýšlet, kde všude se mohou s vodou setkat a seznámily se třemi skupenstvími vody; nový byl pro většinu dětí pojem ledová kra. Největším zážitkem byla pro přítomné práce s glóbusy, na kterých pozorovali modrou barvu znázorňující vodu. Poté děti sledovaly krátký film o korálových útesech a vlivu člověka na jejich existenci. V závěrečném kvízu si skupiny ověřily poznatky získané během odpoledne. S větším náskokem zvítězila skupina Kristýnkovců. Rozloučili jsme se pozdravem „Ekologii zdar a ekologům zvlášť“ a  domluvili jsme se na dalším ekologickém setkání 18. 12. 2018.

Mgr. Věra Barneková


foto
 
Ekologické odpoledne

Ve středu 17. 10. 2018 proběhlo na 1. stupni ekologické odpoledne. Tentokrát jsme se zabývali především tříděním a recyklací vysloužilých elektrospotřebičů. Nejdříve se děti rozdělily na dvě skupiny – Lvíčata a Dýně. Zahřívacím úkolem byl kvíz s pěti otázkami;  prostřednictvím kvízu si děti připomněly datum 13. října – Mezinárodní den elektroodpadu. Dalším úkolem bylo vytvořit pro naši školu plakát, který by připomínal všem, jak je důležité třídit a recyklovat elektroodpad. Program odpoledne byl doplněn skládáním puzzle s podzimními motivy; děti si také zopakovaly, kteří ptáci od nás na zimu odlétají do teplých krajin a kteří nás ani v zimě neopouštějí. Za všechny správně splněné úkoly dostaly děti body pro svoji skupinu. V konečném součtu těsně zvítězila skupinka Dýně. Další ekologické odpoledne máme naplánováno na 20. listopadu.

Mgr. Věra Barneková

foto