Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah
Exkurze do JE Dukovany

V rámci probírané látky o jaderné energii v předmětu fyzika, se uskutečnila dne 8.2.2013 druhá technická exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany.
Z bezpečnostních důvodů proběhla celá exkurze v Informačním centru JE Dukovany. Protože žáci osmé třídy neměli o exkurzi zájem, seznámili se s výrobou elektrické energie získávané z jádra atomů jen žáci devátých ročníků a část dětí ze sedmých tříd. Na maketách celého technologického postupu výroby názorně viděli práci reaktoru s ohřevem vody, parní okruh v turbínách i vodní okruh s chladícími věžemi. Vstoupili do makety reaktoru, který simuloval pracovní cyklus se zasouváním jaderného paliva a jeho regulaci během zamýšlené výroby energie. Závěrečný promítaný film shrnul všechny informace, které byly žákům předány během dvouhodinové exkurze. 

ing. Viera Krčková