Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah
Projektový den HALLOWEEN

31. října 2012 jsme se během celého vyučování věnovali projektu „HALLOWEEN“.
O původu a tradicích tohoto svátku jsme si povídali zejména v rámci výuky angličtiny. V hodinách výtvarné výchovy jsme připravovali výzdobu a malovali halloweenské obrázky.
Dále žáci vyřezávali své vlastní dýně, vyráběli „třídní halloweenské strašidlo“ a připravovali výzdobu třídy i školních chodeb.
Projektový den přispěl k začlenění průřezových témat našeho školního vzdělávacího programu především do multikulturní výchovy. Projekt do kterého se zapojili žáci i učitelé II. stupně se vydařil a zábavnou formou obohatil výuku.

Petra Smetanová

foto