Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah
Beseda s policií ČR

Koncem března a začátkem dubna proběhly na prvním stupni besedy s policií ČR. Zúčastnily se jí postupně všechny ročníky. Žáci si připomněli, jak se „bezpečně chovat“ v silničním provozu –  správně se rozhlédnout a přecházet silnici, jaké jsou zásady bezpečné jízdy na kole, používání ochranné helmy, důležitá telefonní čísla a mnoho dalších zásad. Policisté připomněli nebezpečné předměty, se kterými se děti mohou setkat na hřištích či sportovištích (použité injekční stříkačky, střepy atd.), jak se /ne/bavit s cizími lidmi apod. Ve 4. a 5. třídách se besedovalo na téma „nebezpečí internetu“ a „kyberšikana“. Žáci se seznámili se zásadami pro bezpečí na internetu – desatero bezpečného internetu a jak se bránit proti kyberšikaně. Všechny děti se zájmem sledovaly video přibližující práci policie – likvidace výbušniny nalezené v Hrušovanech, nález a vytažení auta z řeky Dyje. Největším zážitkem bylo zkoušení neprůstřelné vesty a policejních pout. Beseda se žákům líbila a přednášející odměnili potleskem. Jako odměnu si děti z besedy odnesly omalovánky, pexeso a další materiály týkající se probraných témat. 
Poděkování patří npor. Ing. Janu Grossovi a nprap. Lucii Kovářové.

Mgr. Dana Soukalová

foto