Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah
Posílení přírodovědných a technických oborů

V rámci posílení přírodovědných a technických předmětů byla naše škola spolu s dalšími šesti  základními školami znojemského regionu  vybrána do dotačního programu EU, realizovaného na SŠ. Název projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji pro žáky osmých a devátých ročníků“. Jedná se o praktické dovednosti v rámci přírodovědných a technických předmětů.
Žáci osmých a devátých tříd naší školy budou po dobu letošního a příštího školního roku každý měsíc na jedno odpoledne odvezeni na tři hodiny autobusem do Znojma na Stření odbornou školu a Střední odborné učiliště Znojmo, Dvořákova 19, k rozšířené výuce přírodovědných a technických předmětů.  Výuka probíhá v odborných a specializovaných učebnách určených pro praktický nácvik dovedností v jednotlivých předmětech. Doprava i výuka je bezplatná, a protože je realizovaná v rámci odpoledního vyučování, je pro naše žáky povinná. Žáci si utužují své vědomosti a nahlédnou do praktického využití probíraných námětů. Příslušné ucelené  postupy si sami vyzkouší.
       
Ing. Viera Krčková