Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah
Počítače ve výuce

Jednou z metod výuky dětí je práce s počítačem. Tato metoda je u dětí velmi oblíbená, a  proto  žáci 3. ročníku celé  páteční  dopoledne používali k výuce počítač v počítačové učebně. V českém jazyce si procvičovali již probírané mluvnické kategorie, v  matematice  dělení se zbytkem a v prvouce  sloužil počítač pro výklad  látky  a vyhledávání rozšiřujících informací k učivu.

Mgr. Hana Smutná

foto