Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah
Velkomoravský den - 4. ročník

23. 10. 2015 jsme navštívili Slovanské hradiště v Mikulčicích. Zvolili jsme si program Velkomoravský den, který zahrnoval besedu s archeologem, ukázku velkomoravského tábora  a prohlídku expozice. V první části žáci poznali dobový život v období Velké Moravy, ukázky bojových technik a výstrojí tehdejších bojovníků. V další části programu se seznámili s prací profesionálního archeologa a sami se jím na chvíli stali, když vyhledávali předměty na improvizovaném nalezišti. Prohlédli si expozici s nálezy šperků, zbraní a kosterních pozůstatků. Na závěr si vyzkoušeli střelbu z luku a dobovou hru „ Drvenik“.

Mgr. Zdenka Rusová

foto