Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah
Ekologie zábavně - ŠD

V měsíci říjnu proběhl v našich družinách týdenní projekt nazvaný ,,Ekologie zábavně“. Děti pracovaly na drobných úkolech z pracovních listů, prohloubily si znalosti v oblasti třídění odpadů, rozvíjely si vztah k životnímu prostředí formou tematických her a praktických činností. Proběhly besedy a vznikly velmi zajímavé výtvarné práce. Cílem těchto aktivit bylo nejen připomenout si význam a nutnost ochrany přírody, ale i vlastními silami trochu přispět k její čistotě.

Ivana Kovaříková

foto