Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah
Projektový den „PODZIM“

Projektový den „PODZIM“ proběhl 29. září 2016 ve znamení ekologie. Nejdříve děti vypracovaly pracovní listy, pomocí kterých si osvěžily své znalosti týkající se třídění odpadu. Dověděly se, jak pracuje třídička odpadu, co všechno lze ukládat na sběrný dvůr a jak správně třídit odpad v domácnostech i ve škole. Dále se děti snažily výtvarně zpracovat tříděný odpadní materiál, zdobily si další soudky na sezení, které by jinak skončily na skládce. Na výrobu podzimních panáčků děti využily nejen přírodniny, ale i nepotřebné odpadní roury. Vznikla spousta podzimních obrázků, kterými jsme vyzdobili třídy i chodby školy.

Mgr. Věra Barneková

foto