Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah
Projektový den Podzim - 1. st.

V pátek 29. 9. 2017 proběhl na prvním stupni naší školy projektový den Podzim. Tentokrát se děti díky slunečnému počasí mohly vypravit i do přírody, takže si prakticky ověřily svoje znalosti o přírodě. Pak už pro ně byla hračka vyrobit podzimní dekorace k výzdobě budovy školy v podobě aranžování přírodnin, kreseb a maleb listů a zdařilých koláží s využitím přírodních materiálů. Část projektového dne jsme věnovali také ekologii – děti z 5. ročníku v ostatních třídách rozdaly krabičky, které jsou určené ke sběru vybitých baterií. Byla tak vyhlášena soutěž mezi třídami na 1. stupni ve sběru nepotřebných a nepoužitelných akumulátorů, která potrvá do konce dubna 2018. Páťáci se snažili ostatním dětem vysvětlit důležitost třídění tohoto pro přírodu nebezpečného odpadu. Také jsme se věnovali pokojovým rostlinám a jejich někdy neobvyklým názvům, které jsme napsali na cedulky a umístili ke květinám v naší třídě – správnost umístění kontrolovaly paní učitelky. Projektový den jsme zakončili fotografováním výzdoby i jejích autorů.

Mgr. Věra Barneková

foto