Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah
Recyklace hrou

V pátek 15. 12. 2017 proběhl ve všech třídách na 1. stupni naší školy program společnosti Recyklohraní aneb Ukliďme si svět s názvem Recyklace hrou. Pro děti byly připraveny různé hry a soutěže, při kterých získávaly nové poznatky o třídění a recyklaci odpadu. Vyzkoušely si práci dělníka na třídící lince, zkoušely pracovat jako montéři – demontovaly různá zařízení denní potřeby a snažily se najít recyklovatelné součástky. Děti si také zopakovaly, který odpad a v jakém stavu patří do známých barevných kontejnerů a zjistily, že v některých městech ČR mohou najít černočervené kontejnery, které jsou určené pouze ke sběru nápojových obalů. Lektoři programu zdůraznili, že v recyklaci odpadu je Česká republika na jednom z posledních míst v Evropě a je právě na dětech, jestli se na této skutečnosti něco změní, až budou dospělé. Za program jsme „zaplatili“ částku 650 bodů z našeho konta Recyklohraní – tyto body získáváme v průběhu školního roku za správné plnění zadaných úkolů a za odevzdání tříděného odpadu.

Mgr. Věra Barneková

foto