Menu
ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou

ŠKOLNÍ ROK 2012 - 2013

Rozmarýnek - "Zahrado, prostři se":

Dne 21.6.2013 se žáci 6. ročníků zúčastnili terénního přírodopisného  výukového
programu "Zahrado, prostři se". Na začátku si žáci pomocí hry "Na prodavače, zákazníky a dovozce" připomněli  odkud pochází různé druhy ovoce a zeleniny a jak si zajistit dostatek vitamínů během celého roku. Potom se seznámili  s různými planými rostlinami, které na zahradě rostou a  ve skupinkách si z nich připravili výborné občerstvení. Nakonec nás všechny čekala degustace všeho, co žáci naservírovali a že bylo co ochutnávat :-)

Mgr. Monika Hušková, Petra Smetanová

Výlet 4.B a 5.tř.:

Výlet 5. ročníku a 4.B se uskutečnil 11.6.2013 

Navštívili jsme zámek Vranov nad Dyjí a město Znojmo. Prošli jsme staré město, zastavili se u Mikulášského kostela a prohlédli si unikátní Rotundu sv. Kateřiny. Poslední zastávkou bylo Znojemské podzemí plné strašidel a kostlivců. I když nám cesta propršela, počasí se včas umoudřilo a výlet se vydařil.

Mgr. Hana Smutná, Mgr. Vladimír David

Indiánský týden ve ŠD:

Ve dnech  10. až 14. června proběhl v 1. oddělení školní družiny Indiánský týden. Děti si
daly indiánská jména, dovídaly se různé  zajímavosti ze života Indiánů, vyrobily si totemy, lapače snů, masky, koníky, přívěsky i tomahawky a pochopily, k čemu tyto věci Indiánům sloužily. Svou zdatnost si vyzkoušely v různých soutěžích a disciplínách např. hod tomahawkem, jízda na koni atd. Musím říci, že malí Indiáni plnili veškeré aktivity s obrovským nadšením.

Ivana Kovaříková

DEN DĚTÍ ve ŠD – Děti dětem:

Dne 3. 6. 2013 jsme ve školní družině oslavili dětský den společným programem. Každé oddělení si pro ostatní připravilo své vystoupení. Děvčata z 3. oddělení  předvedla vlastní  taneční choreografii, děti z 2. oddělení nás pobavily vtipy ze školních lavic a s jedničkou
jsme si zazpívali známé písničky. Poté jsme si všichni zasoutěžili, zatancovali i zamlsali.

Kovaříková Ivana

McDonald´s  Cup:

Dne  16. 5. 2013 se naši fotbalisté z 4. a 5. ročníku  zúčastnili  okresního kola  16. ročníku  McDonald´s cupu  . Po velkém boji   se probojovali až do finále. Nakonec  skončili na  krásném  2. místě.

Sestava: 

Tomáš Jaroš Patrik Surovec Mirek Růžička
Tomáš Lisý Pepa Komárek Matěj Kohout
Ondra Kovařík Ondra Sobotka Jirka Vavřina
Jirka Šebesta Martin Pilka  


Mgr. Vladimír David

Projektový den „Čarodějnice“:

30.4.2013 proběhl na 1. stupni ZŠ projektový den Čarodějnice. Žáci se sešli ve svých třídách. Každá třída si vyrobila jednu velkou čarodějnici. V některých třídách děti míchaly čarodějnický lektvar, v jiných dostaly čarodějnický průkaz. Třídy soutěžily  v kopané, vybíjené a přehazované. Projektový den byl ukončen opékáním špekáčků.

Mgr. Dana Soukalová

Den Země:

Dne 23.4.2013 proběhl na naší škole projektový den „DEN ZEMĚ“. Žáci ve svých třídách plnili ekologické úkoly, které byly spojeny s některými globálními problémy. Pracovali s texty v češtině i angličtině. Dále následovaly praktické aktivity, které byly zaměřeny na spolupráci. Každá třída vyráběla své vlastní výrobky z recyklovaných materiálů.

Petra Smetanová

Kinderiáda:

Dne 22. 4. 2013 se žáci naší školy zúčastnili sportovní soutěže pro děti 1. stupně ZŠ Kinderiáda, která se v letošním školním roce konala v Brně.

Žáci soutěžili v těchto kategoriích:
2. ročník – skok z místa (S. Zvonková, A. Mičič)
3. ročník – hod míčem o hmotnosti 1 kg (J. Dodková, M. Scheiber, T. Smutný)
4. ročník – hod kriketovým míčkem (B. Havlová, M. Pilka)
5. ročník – skok daleký (V. Kabelová, M. Růžička)

Všichni reprezentanti se zúčastnili běhu na 60 metrů a 4 vybraní závodníci absolvovali štafetový běh.
V konkurenci 30 škol se naši žáci umístili ve druhé polovině výsledkové listiny, přesto zaslouží pochvalu za reprezentaci školy.

Mgr. Dominika Bizosová

Velikonoční florbalový turnaj:

V pátek  5. 4. se ve Znojmě  v hale TJ uskutečnil florbalový turnaj chlapců. Naši žáci  v sestavě Tomáš  Jaroš, Matěj  Kohout, Pepa  Komárek,  Ondra  Kovařík, Tomáš Lisý, Jirka Michálek, Tomáš  Miko,  Mirek  Růžička, Patrik  Surovec a Jirka  Vavřina vybojovali 9. místo.

Mgr. Hana Smutná

Plavání 2012 - 2013:

Pro žáky 2. tříd začal koncem listopadu povinný plavecký výcvik v místním bazénu.
Někteří žáci se v plavání zdokonalují, jiní se opravdu teprve učí základům. Při výcviku mají žáci možnost používat velké množství různých pomůcek. Všichni žáci si plavání užívají s nadšením. Na konci plaveckého výcviku dostali žáci mokré vysvědčení.

Mgr. Zdenka Rusová, Mgr. Dana Soukalová

Okresní kolo chemické olympiády dne 1.3.2013 ve Znojmě:

Na školním kole začalo pracovat 12 žáků devátých tříd. Školní kolo úspěšně absolvovaly tři žákyně, Nela Kadlečíková, Kateřina Hušková, a Hana Čiberová, které postoupily do okresního kola, kde se umístily na desátém, jedenáctém a třináctém místě. Blahopřejeme k úspěchu.

ing. Viera Krčková

Valentýnský turnaj:

V pátek 22.2.2013 se uskutečnil ve Znojmě Valentýnský florbalový turnaj chlapců, kterého se zúčastnili i žáci naší školy. V silné konkurenci škol mezi nimiž byly i sportovní třídy
ZŠ Mládeže a ZŠ Slovenská vybojovali 6. místo.

Mgr. Hana Smutná

Cesta do pravěku:

4.B se přesunula v čase do dávného pravěku. S sebou do školy si žáci přinesli oblečení a zbraně. Celé dopoledne pak plnili spoustu úkolů - vymysleli si jméno, zúčastnili se výcviku mladých lovců, chytali mamuta a při úspěšném lovu si zatančili oslavný tanec.

Mgr. Hana Smutná

Exkurze do JE Dukovany:

V rámci probírané látky o jaderné energii v předmětu fyzika, se uskutečnila dne 8.2.2013 druhá technická exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany. Z bezpečnostních důvodů proběhla celá exkurze v Informačním centru JE Dukovany. Protože žáci osmé třídy neměli o exkurzi zájem, seznámili se s výrobou elektrické energie získávané z jádra atomů jen žáci devátých ročníků a část dětí ze sedmých tříd. Na maketách celého technologického postupu výroby názorně viděli práci reaktoru s ohřevem vody, parní okruh v turbínách i vodní okruh s chladícími věžemi. Vstoupili do makety reaktoru, který simuloval pracovní cyklus se zasouváním jaderného paliva a jeho regulaci během zamýšlené výroby energie. Závěrečný promítaný film shrnul všechny informace, které byly žákům předány během dvouhodinové exkurze. 

ing. Viera Krčková

Zápis do první třídy pro školní rok 2013/2014:

Dne 6. února 2013 se uskutečnil na 1. stupni ZŠ zápis dětí do prvních tříd. Děti předvedly své znalosti i dovednosti. Kreslily, počítaly předměty, rozlišovaly geometrické tvary, určovaly barvy, ale také nám zarecitovaly báseň nebo zazpívaly píseň. Zaslouženě si odnášely pamětní list a dárečky, které pro ně připravili žáci školní družiny.
K zápisu se dostavilo 43 dětí, 21 chlapců a 22 dívek. V současné době je přijato do prvního ročníku naší školy 42 žáků a probíhá jedno správní řízení o odkladu školní docházky. 

Mgr. Alena Hušková

Beseda se záchranářkou - ŠD:

Poslední lednový den navštívila děti školní družiny záchranářka - paní Marta Šedivá. V besedě s názvem ,,Au, to bolí“ hovořila s dětmi o nebezpečích při zimních sportech, o nezbytných ochranných pomůckách, o chování a postupech v případě různých poranění. Do besedy se děti velmi aktivně zapojily a v praktické části si vyzkoušely, jak případná zranění ošetřit.

Ivana Kovaříková

Lyžařský výcvikový kurz:

Také v letošním školním roce jsme se zúčastnili lyžařského zájezdu se žáky sedmého ročníku v Karlově pod Pradědem. Ve dnech 26.1.2013 – 2.2.2013 jsme mohli na vlastní kůži okusit velmi pestrou nabídku zimního počasí – od -16° se sněžením až po 8° s deštěm. Musím pochválit všechny žáky za snahu a podotknout, že byli navíc letos velmi šikovní.

Mgr. Pavel Kerel

výsledky závodu (27.92 kB)

Hraní o Červené Karkulce:

Dne 18.1.2013 zhlédli žáci 1.A, 1.B a 2.A v loutkovém divadle Radost pohádku Hraní o Červené Karkulce.

Mgr. Jiřina Šebestová

Recitační soutěž - 1.st.:

Dne 20.12. 2012 se uskutečnilo na I.stupni ZŠ školní kolo v recitaci. Žáci si do soutěže připravili básně i krátké texty. Vítězové jednotlivých kategorií byli za své výkony odměněni knihami i věcnými cenami.

Mgr. Alena Hušková

Rozmarýnek - vánoce:

Adventní čas si dne 19. 12. 2012 žáci 3.ročníku a 4.A zpříjemnili účastí v ekologickém středisku Rozmarýnek.Vyzkoušeli si zde nejen dovednosti při pečení vánočky nebo výrobě vánočního zvonku, ale současně se také seznámili se zapomenutými obyčeji, které naši předkové během Vánoc dodržovali. V neposlední řadě se dozvěděli nové informace o životě rostlin a zvířat během zimního období.

Mgr. Blanka Fialová, Mgr. Dominika Bizosová

Adventní Vídeň - 12.12.2012:

Žáci naší školy se zúčastnili poznávacího zájezdu do předvánoční Vídně.
Seznámili se s historií našich nedalekých sousedů, zhlédli překrásné stavby, které nám Vídeň nabízí – zámek Schönbrunn, Hofburg, chrám Svatého Štěpána, a především navštívili všem známé vánoční trhy ve Vídni, kde měli možnost ochutnat místní speciality – pečené či plněné brambory, pečené kaštany, ale i různé sladkosti. Ani mrazivé počasí jim nezabránilo potěšit se vídeňskou předvánoční atmosférou.

Mgr. Ivana Blechová

Rozmarýnek:

Žáci 4.B a 5. ročníku se 12. 12. 2012 v Rozmarýnku v Brně zúčastnili tematického vzdělávacího programu - Vánoce. Nejprve si poutavým vyprávěním paní učitelky připomněli příběh narození Ježíška a zazpívali koledy. Seznámili se s tradičními vánočními zvyky, vyrobili si zvoneček , ozdoby z včelího vosku a upletli vánočku. Dopoledne v Rozmarýnku si všichni užili a příjemně se naladili na přicházející Vánoce.

Mgr. Hana Smutná

Mikuláš - 1.st.:

Žáci 5.třídy v maskách Mikuláše, andělů a čertů koledovali a rozdávali dárky ve školní jídelně, dětem v mateřské školce a na 1.stupni ZŠ.

Mgr. Vladimír David

Řím - legionáři, gladiátoři a Césarové:

Dne 20.11.2012 žáci 4. - 9. ročníků zhlédli vzdělávací program „Řím - legionáři, gladiátoři a Césarové". Členové umělecké agentury Pernštejn nastínili dobu starověkého Říma za vlády některých císařů, ukázali dobovou výzbroj a způsoby boje gladiátorů. Někteří žáci se mohli aktivně zapojit do ukázky obranných formací. Program, kterému nechyběl humor, byl zajímavý a poučný.

Mgr. Hana Smutná

Exkurze do cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou:

Dne 16.11.2012 se konala exkurze do cukrovaru v rámci výuky chemie. Žáky devátých ročníků provázel personální ředitel Mgr. Richard Vít. Kromě výroby cukru žáci viděli i přidružené provozy (vodní hospodářství a vápenku).

ing. Viera Krčková

Výuka country tanců:

Dne 13. 11. 2012 proběhla v tělocvičně školy výuka country tanců pro žáky 1. stupně.
Pod vedením tanečního mistra se žáci postupně učili jednotlivé kroky a po jejich natrénování již zatančili celý tanec.

Mgr. Miloslava Kubíková, Mgr. Jiřina Šebestová

Burza středních škol ve Znojmě:

Dne 9.11.2012 se žáci devátých ročníků zúčastnili prezentace středních škol ve Znojmě
na SZŠ Dvořákova. Žáci získali mnoho informací o studiu na středních školách, seznámili se s možnostmi uplatnění po studiu a prohlédli si výrobky jednotlivých oborů.

ing. Viera Krčková

Vítáme podzim ve školní družině:

Dne 8. 10. 2012 se děti všech oddělení ŠD účastnily výtvarné akce s názvem ,, Vítáme podzim“. Barevnými křídami kreslily před školou krásy podzimu ve všech jeho podobách

Ivana Kováříková

Halloweenská stezka:

V podvečerních hodinách posledního říjnového dne se ve škole shromáždili čarodějnice, kostlivci, upíři, mumie a další strašidelná stvoření, která přišla vystrašit prvňáčky a druháčky na „Halloweenské stezce“. „Halloweenská stezka“ měla několik stanovišť, na kterých děti plnily nejrůznější úkoly z halloweenské teorie, soutěžily v dýňových hrách nebo musely projít pavučinovým bludištěm. A to vše pod dohledem hodných, ale i zlých strašidel.

Petra Smetanová

Projektový den HALLOWEEN:

31. října 2012 jsme se během celého vyučování věnovali projektu „HALLOWEEN“.
O původu a tradicích tohoto svátku jsme si povídali zejména v rámci výuky angličtiny. V hodinách výtvarné výchovy jsme připravovali výzdobu a malovali halloweenské obrázky.
Dále žáci vyřezávali své vlastní dýně, vyráběli „třídní halloweenské strašidlo“ a připravovali výzdobu třídy i školních chodeb. Projektový den přispěl k začlenění průřezových témat našeho školního vzdělávacího programu především do multikulturní výchovy. Projekt do kterého se zapojili žáci i učitelé II. stupně se vydařil a zábavnou formou obohatil výuku.

Petra Smetanová

Halloween ve školní družině:

Dne 31. 10. 2012 prožily děti všech oddělení školní družiny společné halloweenské odpoledne. Zhlédly krátké loutkové divadlo o strašidlech, které si připravily starší děti
z 3. oddělení. Poté si v maskách zatancovaly, zasoutěžily a sladkou tečkou jim byl
veliký dort - tematicky ve tvaru ducha.

Ivana Kováříková

Podzim na 1.st.:

Dne 24.10. 2012 proběhl na 1. stupni základní školy projektový den Podzim. V pracovních a výtvarných dílnách žáci vytvářeli výrobky s podzimní tematikou, vyhledávali informace o rostlinách a zvířatech chystajících se na zimu a výsledky svých prací prezentovali před svými spolužáky. Znalosti si ověřovali ve vědomostních kvízech. V kuchyňce připravili pokrmy z podzimních plodů. Projektový den byl ukončen drakiádou.

Mgr. Alena Hušková

Mikulčice:

Dne 23. 10. 2012 žáci 4. tříd ZŠ navštívili v rámci výuky vlastivědy národní kulturní památku Slovanské hradiště v Mikulčicích. Během prohlídky muzea a celého areálu měli žáci možnost se seznámit se životem našich předků v době Velkomoravské říše.
Z doby 9. století jsou tu vystaveny šperky a drobné předměty, pozůstatky kamenných kostelů a hrobů. Slovanské hradiště je také místem působení slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje.

učitelé 4. ročníku

Mravencovo desatero:

10. října 2012 se zúčastnily 2. ročníky ekologického výukového programu
pod názvem „Mravencovo desatero“.

Program seznámil žáky se životem mravenců, jejich pomocníků i nepřátel, a také s prostředím, ve kterém žijí. Dověděli se nové informace o životě v mraveništi, poznali,
z jakých částí se skládá mravenčí tělo, jak se spolu mravenci dorozumívají.

Součástí programu byla i návštěva unikátního výukového prvku „mraveniště“, prolézačka
ve tvaru mravenčí kupy s ukázkou výjevů ze života mraveniště.

Mgr. Zdenka Rusová, Mgr. Dana Soukalová

Dýňování ve školní družině:

Dne 4. 10. 2012 se uskutečnila podzimní akce ,,Dýňování“, kterého se účastnily děti všech oddělení školní družiny. Na volném prostranství před budovou školy děti zdobily a vyřezávaly dýňová strašidla a skřítky. Zdařilá akce byla ukončená výstavou.
 
Ivana Kovaříková

Vítání prvňáčků:

Dne 1. září jsme na naší škole přivítali 47 prvňáčků v doprovodu rodičů a příbuzných.
Paní ředitelka je všechny srdečně uvítala. Deváťáci každému žáku předali obrázek
s jejich jménem a potom prvňáčci odešli i s rodiči do svých tříd.

Mgr. Jiřina Šebestová, Mgr. Miloslava Kubíková

O škole

Fulltext vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Počasí

dnes, pondělí 23. 5. 2022
zataženo 21 °C 10 °C
úterý 24. 5. prudký déšť 20/14 °C
středa 25. 5. slabý déšť 21/14 °C
čtvrtek 26. 5. oblačno 24/12 °C