Menu
ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou

ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015

Matematika na ZŠ:

Naši žáci sklízejí úspěchy nejen na poli sportovním, ale také v různých matematických soutěžích. Pravidelně se účastníme matematické olympiády, Pythagoriády, matematického klokana a v posledních letech také celostátní soutěže PIKOMAT. V podstatě po celou dobu své školní docházky nás úspěšně reprezentovala ve všech zmíněných soutěžích letos vycházející Karina Lysáková. Vždy postoupila minimálně do okresního kola, kde se pravidelně umístila v první desítce úspěšných řešitelů. Letos dokonce obsadila v PIKOMATu 12. místo v ročníku a celkově byla 34. z 230 zúčastněných dětí z celé ČR. Tímto bychom chtěli Karině poděkovat za její aktivitu a elán a popřát jí, ať jí to i nadále matematicky myslí také na střední škole, kterou si vybrala.

V kategorii mladších žáků letos do okresního kola postoupila Jana Pavlovičová ze 6. třídy, kde obsadila pěkné 13. místo. Gratulujeme a věříme, že to není její poslední úspěch v matematických soutěžích.

Mgr. Petra Vašíčková

Jana a Karin

Beseda se záchranářkou:

Dne 29. 6. 2015 se na 1. stupni konala beseda se záchranářkou. Seznámila žáky se svou prací a podělila se s nimi o své zážitky a zkušenosti. Pomocí názorných pomůcek žákům předvedla, jak poskytnout první pomoc. To vše si někteří žáci mohli vyzkoušet. Žáci se mohli k danému tématu ptát, paní záchranářka jim přiměřeně věku odpověděla. Beseda se všem velmi líbila, obohatila žáky o nové vědomosti a dovednosti.      

Jiřina Šebestová

Výlet 8. roč. - Jungle Park:

Letošní žáci 8. tříd strávili svůj školní výlet dne 25.6.2015 v  " JUNGLE PARKU ". Je to sportovně - rekreační areál , kde je možno zažít v korunách stromů spousta adrenalinu a dobrodružství. Čekalo zde na ně 33 různých překážek ve výšce 3 - 7 m nad zemí o délce 356 m , 4 lanové přejezdy a 2 přejezdy přes řeku Svratku. A že si někteří žáci opravdu šáhli na dno svých sil :-) .  Ale jestli to ještě někomu nestačilo , mohl si vyzkoušet adrenalinový bonbonek " Powerfan" - seskok volným pádem ze 13 m. A že jich nebylo málo :-) . Nakonec jsme se obohaceni o nové zážitky a zkušenosti po svačince a odpočinku vydali spokojeně domů a už se těšíme na další výlet.

Mgr. Monika Hušková a Petra Smetanová

Výlet - 4. roč. - ZOO Jihlava:

V rámci školního výletu dne 3. 6. 2015 navštívili žáci 4. ročníku ZOO Jihlavu. Počasí nám přálo, máme spoustu zážitků a dobrá nálada nechyběla.

Mgr. Alena Hušková

Sportovní olympiáda - 1. st.:

Dne 29. 5. 2015 žáci 1. stupně ZŠ oslavili svátek dětí sportovním zápolením. Ve čtyřech atletických disciplínách se utkali žáci dvou věkových kategoriích.  Po vzoru hesla „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ byli všichni žáci na konci odměněni. Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi navíc i diplomy. Přejeme žákům mnoho dalších sportovních úspěchů a také hodně radosti z pohybu. 

Mgr. Dominika Bizosová

Výsledky atletických soutěží na 1. stupni ZŠ (32.52 kB)

Atletický čtyřboj - krajské kolo:

Sport pro všechny

V neděli 24. 5. 2015 se konalo krajské kolo ASPV v atletickém čtyřboji v Brně. Tohoto závodu se zúčastnili také žáci naší školy. Tomáš Lisý, Matěj Kohout, Josef Komárek, Tomáš Smutný, Alex Mićić, Daniel Kučera, Nikol Golombová, Jana Dodková, Simona Zvonková, Natálie Malá, Tereza Hořčicová a Nikol Borovičková. I když počasí atletice zrovna  nepřálo,  byla  výprava úspěšná. Žáci, kteří se umístili na medailové pozicích ve svých kategoriích postupují do republikového finále  6. června  v Třebíči.

Tomáš Lisý - 1. místo, Tomáš Smutný - 1. místo, Alex Mićić - 3. místo, Nikol Golombová - 2. místo, Nikol Borovičková - 2. místo.

Mgr. Hana Smutná

Počítače ve výuce - 3. roč.:

Jednou z metod výuky dětí je práce s počítačem. Tato metoda je u dětí velmi oblíbená, a  proto  žáci 3. ročníku celé  páteční  dopoledne používali k výuce počítač v počítačové učebně. V českém jazyce si procvičovali již probírané mluvnické kategorie, v  matematice  dělení se zbytkem a v prvouce  sloužil počítač pro výklad  látky  a vyhledávání rozšiřujících informací k učivu.

Mgr. Hana Smutná

Školní výlet 7.A a 7.B:

Na čtvrtek a pátek 21. – 22. května se žáci 7. ročníků obzvlášť těšili, protože je čekal školní výlet do RS Březová. Největší adrenalinový park v ČR měl pro nás připravený báječný program plný zážitků. A i když nám počasí moc nepřálo, myslím, že jsme si to všichni moc užili. Překonat strach z výšky na vysokých lanech zvládli téměř všichni a prošli se ve výšce 9 m, svou obratnost ukázali na horolezecké stěně, a kdo měl pořád málo adrenalinu, mohl si vyzkoušet skok do neznáma, který stál opravdu za to. Večerní program zakončený ohňovou show všechny naladil na následující den. Hned ráno jsme lukostřelbu vyměnili za šerm při obléhání pevnosti, potom se ukázala síla kolektivu v týmparku a obratnost na dráze z nízkých lan. Celý program dovršil nejvíce očekávaný airsoft, který nám kvůli počasí nahradil původně plánovaný paintball. Sice trošku zmrzlí, ale plní nových zkušeností, jsme vyrazili na cestu zpátky. Všem určitě doporučujeme vyzkoušet podobné programy a věříme, že i my jsme tam nebyli naposledy.

Petra Vašíčková a Ivana Blechová

Dopravní hřiště - Miroslav:

Dne 19. 5. 2015 jeli žáci 4. ročníku do Miroslavi, aby si teoreticky i prakticky vyzkoušeli znalosti z oblasti dopravní výchovy. Své vědomosti si ověřili  zkušebním testem. Úspěšní řešitelé získali průkaz cyklisty.

Mgr. Alena Hušková

Pohár rozhlasu:

Okresní Pohár rozhlasu Znojmo 7. 5. 2015

Mladší žáci: 1. místo (z celkového počtu 9 škol)

  • DUKÁT SAMUEL
  • HOS PATRIK
  • JAROŠ TOMÁŠ
  • KEREL VIKTOR
  • KOHOUT MATĚJ
  • LISÝ TOMÁŠ
  • RŮŽIČKA MIROSLAV
  • STOPA MIROSLAV
  • ŠEBESTA JIŘÍ
  • VAVŘINA JIŘÍ

BLAHOPŘEJEME. Postupujeme do krajského kola v Břeclavi, které se bude konat 19. května 2015.

 plakát

Výlet do Anglie:

23. – 28. 4. 2015 Jazykový kurz v Anglii

I v letošním školním roce jsme se s žáky naší školy vypravili na jazykový kurz do Anglie. I přes to, že to bylo jen pár dní, všichni jsme si přivezli velké množství zážitků. Navštívili jsme krásná města a máme na co vzpomínat=:o)

Petra Smetanová

Ekocentrum Trkmanka:

V budově zrekonstruovaného barokního zámečku ve Velkých Pavlovicích se nachází Ekocentrum Trkmanka. Dne 23. 4. se žáci 4. ročníku teoreticky i prakticky zúčastnili programu „Cesta chleba na náš stůl“, který byl zaměřen na environmentální výchovu.

Mgr. Alena Hušková                                 

Sférické kino:

Letos naší školu navštívilo dne 11.3.2015 poprvé " Sférické kino " nebo-li pojízdné planetárium. Žáci 2. stupně měli možnost seznámit se s novou netradiční metodou výuky, rozšířit si znalosti o vesmíru a o nových objevech. Shlédli jsme 2 představení - Jak vznikl život  a Dvě sklíčka- úžasný teleskop a pohledy přes celou kupoli a padající hvězdy nám vytvořily skutečnou podívanou.

Mgr. Monika Hušková

Zápis dětí do 1. ročníku:

Dne  4. 2. 2015 se uskutečnil  na 1. stupni základní školy zápis dětí do prvního  ročníku.  Budoucí školáci prokazovali dovednosti v kreslení, znalosti barev, tvarů, matematických představ a recitovali básničky. Zaslouženě si odnášeli pamětní list i dárky, které pro ně připravili žáci školní družiny.
K zápisu se v doprovodu svých rodičů dostavilo 58 dětí. V současné době je přijato 52 žáků a probíhá šest správních řízení o odkladu školní docházky.

Mgr. Alena Hušková

Dotekem k poznání:

Dne 28. 1. 2015 se žáci 7. ročníku opět zúčastnili přírodovědného výukového programu        
" Dotekem k poznání ". I letos se  žáci seznámili s více či méně exotickými živočichy. Nejdůležitějším prvkem programu byl kontakt s nimi, na vlastní kůži si je mohli pohladit a lépe poznat např. gekončíka, chameleona , švába nebo korálovku kalifornskou. Dozvěděli se jaká zvířata je vhodné chovat a co všechno musíme udělat pro jejich pohodu. Nakonec se žáci stali objeviteli nových živočišných druhů a zkusili popsat a nakreslit vlastní, vědě neznámý druh.

Mgr. Monika Hušková

Školní kolo recitační soutěže:

V pátek 19. 12. 2014 se v tělocvičně školy utkali recitátoři z řad žáků naší školy. V kategorii žáků 6. a 7. tříd se představilo 13 soutěžích. V kategorii žáků 8. a 9. tříd jich bylo pouze 7,
i když předkolo této soutěže proběhlo v každé třídě.

Výsledky byly následující:

žáci 6. a 7. tříd                                                            žáci 8. a 9. tříd

1. Pavlovičová Jana (VI.A)                                         1. Nguen Eva (VIII.A)
    Štaff Jan (VII.B)                                                      2. Pavlíková Michaela (VIII.A)
2. Michálek Jiří (VII.B)                                                3. Jirásek Josef (IX.A)
3. Havelková Kateřina (VI.B)

Mgr. Pavel Kovář

Recitační soutěž na 1. stupni:

V pátek 19. 12. 2014 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Žáci byli rozděleni podle ročníku. Všichni zúčastněni byli odměněni.

Výsledky jsou následující:

žáci 1. ročníku                                 žáci 2. a 3. ročníku                          žáci 4. a 5. ročníku

1. Adéla Formánková                     1. František Kabela                         1. Jan Vavřina
2. Lucie Oulehlová                         2. Nicol Borovičková                        2. Tamara Štarmanová
3. Veronika Raábová                     3. Klára Kaštánková                         3. Václav Oulehla

Mgr. Alena Hušková

Vánoční florbalový turnaj:

Dne 18. 12. 2014 v hale TJ Znojmo proběhl tradiční Vánoční florbalový turnaj.
Utkalo se zde 12 týmů ve dvou skupinách. Zúčastnili se také žáci naší školy s těmito výsledky:                                                               

Skupina A :

 Hrušovany - Jevišovice 4:2

 Hrušovany –  Mládeže  4:4

 Hrušovany –  Šanov  2:3

 Hrušovany –  Republika 2:4

 Hrušovany – Dobšice 6:1

V play off   hráli o 5. místo, kde zvítězili nad mužstvem  ZŠ Šumná.

Mgr. Hana Smutná

Než zazvoní Vánoce ŠD:

…tak bychom mohli pojmenovat předvánoční odpoledne dne 17.12.2014 ve ŠD 2. oddělení.
Nejdříve si děti zahrály soutěže, malovaly a vytvářely. Společně si zazpívaly koledy a zaposlouchaly se do vyprávění o vánočních zvycích a tradicích.Spousta nových her a hraček jim udělala velkou radost. Největší překvapení je ale čekalo v závěru odpoledne. Dort, který se skvěl ve sněhobílé kráse. Děti ho ani nechtěly rozkrojit, nakonec však zvítězily mlsné jazýčky a všichni si na něm pochutnaly. Mufinky ve tvaru Angry Birds si pak odnesly domů.
Za výborný dort a překvapení všechny děti  mamince Jiříka Dobeše poděkovaly.

Ladislava Pernesová

Vánoční turnaj ve stolním hokeji:

17. 12. 2014 se uskutečnil Vánoční turnaj ve stolním hokeji, do kterého se přihlásilo 8 žáků školy. Hráči se utkali se všemi protivníky, tedy nejspravedlivějším systémem. Vítězem se stal Patrik Surovec (VII. B), na druhém místě se umístil jeho bratr Lukáš Surovec (IV.B)  a třetí místo obsadil Jakub Vérosta (VIII.B).

Mgr. Pavel Kovář

Přemyslovci:

Žáci 4. – 9. ročníku naší školy zhlédli 5. 12. 2014 vystoupení umělecké skupiny z agentury Pernštejni. Program byl věnován období českého knížectví v 10. – 12. století - za vlády prvních Přemyslovců. V tomto představení se děti seznámily s počátky českého státu. Např. s legendou o sv. Václavovi, dále s osudy tři bratrů - Boleslavem III., Jaromírem a Oldřichem. Představil se jim také hrdinný Břetislav (zvaný též český Achilles). Velmi zajímavé byly pro žáky části vystoupení, kterých se aktivně zúčastnili.

Mgr. Josef Zelinka

Mikulášská nadílka:

Žáci 9. tříd si připravili pro své spolužáky na 1. a 2. stupni v maskách Mikuláše, andělů a čertů, těch bylo opravdu hodně,  tradiční „Mikulášskou nadílku“. Rozdávali sladkosti všem dětem, které slíbily Mikulášovi zlepšené chování a zazpívaly písničku nebo zarecitovaly básničku. Koledovali i ve školní jídelně.

Mgr. Josef Zelinka

Projektový den Zima - 1. st:

3. prosince na 1. stupni  ZŠ proběhl projektový den „Zima“.
Slova písničky Jaromíra Nohavici – Daleko na severu je grónská zem, žije tam Eskymačka s Eskymákem, my bychom umrzli, jim není zima, snídají nanuky a eskyma – v některých třídách navodila zimní atmosféru.
Žáci si připomenuli, co všechno jim zima přináší a jak je na ni připravena příroda. Během dopoledne žáci vyrobili zimní a vánoční dekorace nejen do třídy, ale také do školních prostor.
Všichni si zaslouží pochvalu, protože pracovali s nadšením, společně spolupracovali a připravili tak pro sebe pěkný prožitkový den.

Mgr. Dana Soukalová

Skanzen ve Strážnici:

Dne 2. prosince 2014 navštívili někteří žáci 1. až 5. ročníku skanzen ve Strážnici. Program Radujme se, veselme se  byl věnován tradicím adventního a vánočního období na Slovácku v 19. a 20. století. Během pořadu žáci obcházeli jednotlivé objekty lidového stavitelství, kde si poslechli výklad průvodců. Dětem byla zprostředkována atmosféra svátků tak, jak ji prožívali naši předkové. Patřily k němu domácí práce, jako je draní peří, vyšívání, loupání fazole, předení na kolovratu, ale i mikulášské obchůzky a bíle oděné Lucky.
Při procházení skanzenu si žáci vyslechli koledy a vinšování od dětských koledníčků doprovázených obecním pastýřem. Setkali se i s Mikulášem, čerty, se třemi králi Kašparem, Melicharem a Baltazarem.

Mgr. Zdenka Rusová

Plavání - 3. ročník:

V měsících říjnu až prosinci probíhá na krytém bazénu našeho města výuka plavání pro 3. ročník. Náplní tohoto desetihodinového bloku je pro méně zdatné plavce zvládnout základy plaveckých stylů a pro plavce jejich zdokonalení.

Mgr. Hana Smutná

BODIES REVEALED:

Dne 13.11.2014 se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili jedinečné výstavy, která jak říká sám autor, změní náš život. Žáci zde mohli objevit taje a krásu našeho lidského těla. Výstava obsahovala exponáty věnující se jednotlivým systémům lidského těla jako je např. kostra, svalstvo, dýchací soustava atd. Jednotlivé galerie byly doplněny velkoplošnými obrazovkami s 3D animací a také se zaměřili na prevenci proti civilizačním chorobám a kouření.

Mgr. Monika Hušková

Recyklace hrou:

Dne 11. 11. 2014 proběhl na 1. stupni vzdělávací program zaměřený na environmentální 
výchovu. Žáci se učili třídit odpadky z papíru, plastu, skla, nápojové kartony, drobný elektroodpad a baterie. Byli seznámeni s funkcí sběrného dvora. Prakticky si vyzkoušeli roztřídit části lampy, pračky, počítače a baterie. Dozvěděli se, jak je roztříděný odpad  recyklován a hlavně si měli uvědomit, proč bychom měli odpad třídit.

Mgr. Jiřina Šebestová

Podzim ve školní družině 2:

Děti ze ŠD 2 v přírodě…

Podzim  školního roku 2014/2015 bylo stále krásné počasí, proto jsme s dětmi pobývali velmi často v přírodě. Nejraději v lesoparku. Děti každé místo prozkoumávaly, vyhledávaly zajímavá zákoutí, vymýšlely různé hry, zkrátka užívaly si sluníčka a zdravého pobytu venku.

Ladislava Pernesová

Poznavací zájezd - Osvětim, Krakov:

OSVĚTIM, KRAKOV

Dne 3.11.2014 navštívili naši žáci 8. a 9. ročníků nejzajímavější místa jižního Polska. Za jediný den si mohli připomenout černé kapitoly evropské historie návštěvou Osvětimi a zároveň poznat kouzelné královské město Krakov.

Osvětim je bývalý největší koncentrační a vyhlazovací tábor, kde jsme prošli nechvalně proslulou bránou „ Arbeit macht frei“ ( práce osvobozuje), nahlédli do vězení a nevynechali jsme ani Březinku, vyhlazovací část tábora, ze které nám všem naskakovala husí kůže.

V Krakově jsme měli možnost poznat historické náměstí Rynek s měšťanskými domy, majestátní tržnici Sukiennice a seznámili se s některými historickými památkami.

Plni dojmů, nových poznatků a mrazivých myšlenek jsme se v nočních hodinách vydali na zpáteční cestu.

Mgr.Monika Hušková

Návštěva v knihovně:

Žáci 1.-5. ročníku  ZŠ navštívili v měsíci  říjnu a listopadu knihovnu.  Ti nejmenší se teprve s prostředím knihovny seznamovali. Prohlíželi si knížky pro děti, hádali hádanky, kreslili obrázky. Starší žáci již plnili těžší úkoly, vysvětlovali si přísloví, luštili kvízy a učili se vyhledávat knihy. Všem žákům se v knihovně líbilo a těší se na další návštěvu.

Mgr. Miloslava Kubíková

Halloween:

30. 10. 2014 se naše škola stala po roce školou nevšední.

V podvečerních hodinách se zde sešla celá řada strašidel, duchů a čarodějnic, v podání žáků devátých ročníků, kteří si připravili „Halloweenskou stezku odvahy“ pro žáčky prvních ročníků.

Na této stezce bylo připraveno 6 stanovišť, na kterých se plnily různorodé halloweenské aktivity. Žáci, ať už velcí nebo malí, jejich rodiče i paní učitelky si tento den plný strašidel a kouzel užili a už se těší na Halloween v dalším školním roce=:o).

Petra Smetanová

Doba dinosaurů:

V pátek 24. 10 2014 si třeťáci prohloubili vědomosti o životě dinosaurů. V matematice počítali délku života různých dinosaurů, počet vajíček v hnízdě, podle barev napsaných anglicky vybarvili alosaura a v  českém jazyce rozlišovali souvětí nebo větu jednoduchou. V pracovních činnostech kašírovali dinosauří vejce.  Nakonec vytvářeli ve skupinkách projekt, díky čemuž si navzájem pomáhali a učili se spolupracovat.

Mgr. Hana Smutná

Společenstvo průsvitných křídel:

Jezírko Brno

Žáci 3.A a 3.B se 22. 10. 2014  vypravili do světa včel a mravenců v ekologickém výukovém programu Společenstvo průsvitných křídel v Lipce v Brně . Seznámili se s životem včel, organizací a dělbou práce. Ochutnali včelí pyl i med, nahlédli do včelího úlu. Vyzkoušeli si cestu mraveništěm a dozvěděli se mnoho zajímavého o životě těchto drobných živočichů.

Mgr. Hana Smutná

Planetárium Brno:

Dne 15.10.2014 navštívili naši žáci 6. a 8. ročníků planetárium Brno s programem "ASTRONOM V KAŽDÉM Z NÁS". Žáci mohli prozkoumat moderní pozorovatelny uprostřed pouště, rozebrali  obří vesmírný dalekohled, proletěli se rychlostí světla a zjistili, co obnáší práce astronomů. Všem se nám tam moc líbilo a těšíme se na další program ve velkém sále digitária.

Mgr. Monika Hušková

Beseda s právníkem:

Tradiční beseda o „paragrafech“ s brněnským právníkem, advokátem JuDr. Živělou se letos konala na naší škole 13. října. Přednáška, které se zúčastnili žáci  8. a 9. ročníků, byla rozdělena na dvě části. V první hodině pan doktor seznámil žáky s chodem soudů a soudních jednání. Využíval k tomu i prezentaci s velkým množstvím fotografií. Svůj výklad doplňoval řadou historek, často úsměvných, které žáky zaujaly a pobavily.
Ve druhé části se věnoval rodinnému právu a ochraně dětí. Dále hovořil o nebezpečí, které dětem hrozí ve světě „dospělých“. Závěr byl věnován dotazům žáků. S jejich reakcí byl patrný zájem o přednášené téma.

Mgr. Josef Zelinka

Ekocentrum Trkmanka:

Cesta chleba na náš stůl

Dne 9. 10. 2014 žáci 2. ročníku navštívili Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, kde se zúčastnili programu „Cesta chleba na náš stůl“. V teoretické části se žáci seznámili se základními druhy obilí, jejich pěstováním a využitím. V praktické části si upekli chlebánky, vyzkoušeli si mletí mouky a opsali si recept na těsto. Všem dětem se program moc líbil a chlebánky jim chutnaly.

Mgr. Blanka Fialová

Coca-Cola Cup:

V letošním roce jsme se po několikaleté pauze opět přihlásili fotbalový turnaj Coca – Cola. Sehráli jsme dva zápasy s velmi silnými soupeři, kteří měli výhodu většího množství starších žáků. I přesto, že jsme nepostoupili do dalšího turnaje, musím všechny reprezentanty naší školy pochválit za vynaložené úsilí a snahu, se kterou oba dva zápasy odehráli. Především ve druhém zápase jsme sehráli velmi vyrovnanou partii s budoucím finalistou tohoto turnaje. Bereme to jako velkou zkušenost a už se těšíme na další ročník.

Mgr. Pavel Kerel

Projektový den PODZIM - 1. st.:

Čtvrtek 2. října 2014  začal pro všechny ročníky prvního stupně netradičně. Byl pro ně připraven projektový den PODZIM. Žáci si zopakovali vše, co znají o stromech a jejich plodech, o dalších podzimních plodinách, které nám příroda nabízí. V průběhu celého dopoledne vytvářeli z přírodních i jiných materiálů výrobky, kterými vyzdobili třídy i prostory školy. Třídili odpadní materiál, zasoutěžili si. Všichni pracovali s plným nasazením.
Na další projektový den se mohou těšit před vánočními prázdninami.

Mgr. Dana Soukalová

WILD AFRICA:

Dne 2. 10. 2014 se na naší škole uskutečnila beseda o životě afrických zvířat a také o tom, jakým hrozbám dnes Afrika čelí. Žáci si tak mohli osvojit i prohloubit dosavadní znalosti o africké přírodě.  Velmi zajímavá byla také část o lovcích trofejí. Tito „lovci“ nejčastěji zabíjí slony a nosorožce, protože nosorožčí rohy i sloní kly mají na černém trhu obrovskou hodnotu. Tato beseda byla zařazena nejen jako přírodovědný výukový program, ale také do oblasti environmentálního vzdělávání. Věděli jste, že 4. října je Světový den zvířat?

Petra Smetanová

Divoká Afrika - 1. st.:

Divoká zvířata

Dne 2. 10. 2014 v rámci projektového dne se na naší škole uskutečnil program Divoká zvířata. Žáci se pomocí obrazových materiálů dozvídali o životě zvířat v  Africe.  Počty vybraných afrických živočišných druhů během několika málo desítek let prudce poklesly, některá zvířata jsou zabíjena pro zábavu, jiná se stávají oběťmi obchodu s rohovinou. Každý živočišný druh má své místo v ekosystému. Pokud lidé vyhubí určité živočichy, může dojít k narušení rovnováhy v přírodě. Žáci jsou podobnými programy vedeni k uvědomění, že ochrana živočichů, rostlin i celého životního prostředí má smysl. Chceme přece nezničenou přírodu uchovat i pro následující generace.

Mgr. Alena Hušková

Mikulčice:

SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH

16. 9. 2014 navštívili žáci 4. ročníku ZŠ národním kulturní památku slovanské hradiště v Mikulčicích, významné místo počátků naší státnosti, kde působili slovanští věrozvěsti Konstantin a Metoděj. Netradičním způsobem výuky se seznámili s nejstarší historií slovanského národa na našem území. Žáci měli možnost prohlédnout si zbytky staveb, keramiku, šperky, fragmenty zbraní i kosterní pozůstatky obyvatel z doby Velké Moravy.

Mgr. Dominika Bizosová

Vítání prvňáčků:

První školní den

1. září 2014 začal nový školní rok a počasí nám moc nepřálo. I přesto jsme na základní škole, v doprovodu svých rodičů, přivítali 47 prvňáčků, kteří  byli rozděleni do kmenových tříd a poprvé zasedli do školních lavic. Žáci devátého ročníku předali každému žáčkovi sluníčko  a kornout s překvapením. Všem dětem přejeme, aby se jim dařilo, ve škole líbilo a chodily tam rády.

Mgr. Alena Hušková

O škole

Fulltext vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, pondělí 15. 7. 2024
slabý déšť 34 °C 21 °C
úterý 16. 7. jasno 31/20 °C
středa 17. 7. oblačno 29/20 °C
čtvrtek 18. 7. jasno 31/16 °C