Menu
ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou

ŠKOLNÍ ROK 2015 - 2016

Beseda s Policií ČR:

Dne 16. 6. 2016 proběhla na 1. stupni beseda s policisty. Hovořili o své práci, ukázali dětem různé pracovní pomůcky a některé si mohli žáci vyzkoušet. Největší úspěch měla neprůstřelná vesta a pouta. Poučili děti o chování k cizím lidem a o bezpečnosti v silničním provozu. Děti byly velmi zvídavé, mohly se k daným tématům ptát a policisté se jim snažili přiměřeně věku odpovídat. Beseda byla dobře připravena a dětem se velmi líbila.

Mgr. Jiřina Šebestová

Vida! science Centrum:

Návštěva VIDA! science CENTRA v Brně

Ve středu 8. června 2016 navštívili žáci čtvrtého ročníku zábavné a zároveň naučné
Vida!  science CENTRUM v Brně. Zde mohli zažít zemětřesení, odpálit vodíkovou raketu,
stát se hvězdou zpravodajství, rozpoutat tornádo, měnit tvar podmořského dna atd. Na všechny exponáty si mohli žáci sáhnout, osobně je vyzkoušet, objevovat a bavit se hrou. Byl pro ně připravený pořad „Hustý program“. Zde se prostřednictvím experimentů s kapalinami seznámili s významem pojmu hustota, jaké jsou druhy kapalin a jak zjistíme jejich hustotu. Vyrobili si originální záložku. A proč název Vida! science Centrum? Protože po zhlédnutí něčeho překvapivého pronesete VIDA! To jsem nevěděl……

Mgr. Zdenka Rusová

Výlet - 3. roč. - Jaroměřice nad Rokytnou:

Dětský den pro děti ze třetího ročníku Ve středu 1. 6. 2016 se děti ze třetího ročníku vypravily  logona návštěvu ekologické kozí  farmy v Ratibořicích u Jaroměřic nad Rokytnou. Nejdříve proběhla ochutnávka jednoho z výrobků z kozího mléka - jogurtového mléka ochuceného jahodami. Po prohlídce venkovních výběhů, ve kterých byla malá kůzlata, děti navštívily stáje pro dospělé kozy. Také měly možnost si důkladně prohlédnout dojírnu a sledovat průběh dopoledního dojení. Největší zábavou pro děti byla možnost kozy vlastnoručně nakrmit, takže některé děti přišly poprvé do styku například se senáží nebo lisovaným obilím. Na závěr děti nakoupily dárky pro své blízké – nejen výrobky z kozího mléka, ale také z levandule a sušeného ovoce.

Den pokračoval návštěvou zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde jsme si prohlédli interiér zámku i krásnou zahradu. Výlet jsme tradičně zakončili výbornou zmrzlinou.

Třeťáci o výletu napsali:  …….. moc se mi líbilo, jak se na farmě o kozy starají……..…….. na zahradě kozí farmy rostlo plno voňavé levandule…….……. mohli  jsme si zvířata pohladit a nakrmit…………jeli jsme na kozí farmu, abychom se něco dověděli a naučili………….zámek byl moc hezký na to, co má za sebou………….…….byla to krása, uvnitř zámku to bylo tajemné a historické, obrazy vypadaly jako živé…….…….na zámku bylo skoro všechno ze zlata…………….byly tam hezké starožitnosti a tajemné komnaty a moc by mě zajímalo, co v těch komnatách je….……bylo to žůžo…….

Mgr. Věra Palátová

Turistický výlet do obory:

Dne 1. 6. 2016 se žáci 5. třídy  vydali do Pravic, kde má oboru p. Sekula. Na místě jsme byli mile přivítáni. I když byla vysoká tráva, zahlédli jsme daňky, jeleny, muflony, koroptve, bažanty, zajíce, kachny. Také jsme opékali špekáčky a stříleli na terč ze vzduchovky. Počasí nám přálo a spokojeně jsme odcházeli domů.

Mgr. Alena Hušková

NĚMECKO:

V neděli 29. května se 52 žáků naší školy vydalo do Německa na cestu plnou dobrodružství. Nejprve jsme se prošli stezkou v korunách stromů v Národním parku Bavorského lesa, kde si každý sám za sebe mohl vyzkoušet své možnosti zdolání výšek. Poté jsme přejeli do Mnichova a navštívili BMW muzeum.  Po noci strávené v hostelu jsme se vydali do zábavního parku Legoland u městečka Günzburg, kde jsme zažili spoustu legrace a adrenalinu. Všem se nám to náramně líbilo a všichni plni zážitků jsme se vydali na cestu domů.

Petra Smetanová

Dopravní  hřiště  Miroslav:

V pátek 27. 5. 2016 proběhla na dopravním hřišti v Miroslavi druhá část povinné dopravní výchovy pro čtvrťáky. Žáci si teoreticky zopakovali pravidla silničního provozu. Praktická část probíhala na dopravním hřišti. Ti, kteří zvládli úspěšně vypracovat test, dostali na konci vzdělávacího bloku řidičské průkazy na kola.

Mgr. Zdenka Rusová

Florbalový turnaj:

O pohár senátora Znojemska

Dne 19. 5. 2016  proběhl  ve Znojmě florbalový turnaj podporovaný senátorem Ing. Pavlem Štohlem. Zúčastnili se i naši malí florbalisté. Ve vzájemných zápasech se potkali se ZŠ Mareše, ZŠ Pražská, ZŠ Prosiměřice  a ZŠ Břežany. Z těchto týmů porazili pouze ZŠ Břežany. Nepostoupili do finále, které se uskutečnilo 26. 5. 2016 v hale TJ Znojmo. Obsadili 5. – 8. místo. Soupiska:  Radim Kulík,  Rosťa Hrobár, Adam Cvingráf,  Jakub Číž, Sam Deml,  Nik Hušek,  Jirka Ležák.

Mgr. Hana Smutná

TANEC PROTI DROGÁM:

Dne 18.5.2016 naší školu navštívila taneční skupina AIR CREW, která nás seznámila  v rámci přednášky se street tancem a jeho dělením. Žáci mohli shlédnout také různé ukázky jednotlivých stylů. Cílem této přednášky ale bylo hlavně seznámit žáky  s návykovými látkami , jejich nástrahami a ukázat jim, na co si mají dát v životě pozor a jak raději a lépe trávit svůj volný čas. A proč ne právě tancem?

Mgr. Monika Hušková

Národní park Podyjí přichází do škol:

Dne 18. 5. 2016 se uskutečnil pro žáky 1. ročníku program Národní park Podyjí přichází do škol. Žáci se hravou formou dozvěděli mnoho informací o našem nejbližším národním parku. Poznávali některé rostliny a živočichy, které mohou v chráněné oblasti vidět. Byli poučeni o tom, jak se zde mají chovat, aby z návštěvy získali co nejvíce a přitom přírodě neublížili.

Mgr. Jiřina Šebestová

foto foto

Jazyková soutěž:

„Můj školní den“ – soutěž dvojic v anglickém jazyce

Skvělý výsledek si svým vynikajícím výkonem v 5. ročníku jazykové soutěže, pořádané základní školou Pražská Znojmo, vybojovaly Michaela Seďová a Linda Beštová. Svou prezentací  a schopnostmi bezprostředně reagovat na otázky poroty obsadily druhou příčku. Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

Petra Smetanová

Linda-Ema a Michaela Linda-Ema a Michaela

Divadlo Radost:

Dne 10. 5. 2016 zhlédli žáci čtvrtého ročníku divadelní představení  „Bylo nás pět.“ Půvabné a humorné vyprávění Petra Bajzy, jehož tatínek má obchod v malém městě. Petr a jeho čtyři kamarádi Antonín Bejval, Čeněk  Jirsák, Eda Kemlink, a Zilvar z chudobince zažívají spolu mnohá dobrodružství ve škole, v kině, při potyčkách s Habrováky a častých rošťárnách, za které inkasují kázání i pohlavky dospělých. Kromě tatínka a maminky Bajzových zde nechyběli ani  služka Kristýna, zvaná Rampepurda, Péťův bratr Láďa, cukrář Svoboda a jeho dcerka Evička, ale ani protivní manželé Vařechovi (Péťův strýc a teta), nebo pan Fajs.

Mgr. Hana Smutná, Mgr. Zdenka Rusová

Výsadba třešňové aleje:

Dne 22.4.2016 V DEN ZEMĚ  se naši žáci 9. ročníku zúčastnili výsadby třešňové aleje, která proběhla v rámci projektu " Milion ovocných stromů pro Jihomoravský kraj ". Žáci si ve skupinkách zkusili sami zasadit svůj vlastní, pro mnohé první strom. Všem se to moc líbilo a jsme rádi, že jsme mohli přispět ke zlepšení našeho životního prostředí.

Mgr. Monika Hušková

TÝDEN SE „ZDRAVOU PĚTKOU“:

V týdnu od 18.4. do 22. 4. 2016 se na 1. stupni naší školy uskutečnil týden se vzdělávacím programem „Zdravá 5.“ Pod vedením zkušené lektorky se děti naučily roztřídit potraviny na zdravé a nezdravé, dověděly se také základní informace o složení potravin, zopakovaly si druhy ovoce a zeleniny, také si zasoutěžily a seznámily se s pravidly zdravého životního stylu jako celého souboru opatření, kterými se bráníme zejména rozvoji civilizačních chorob. Součástí programu byla také ochutnávka zeleniny a ovoce. Děti vytvářely z nakrájených plodů „jedlé“ obrázky podle vlastní fantazie. V závěru programu děti obdržely vysvědčení s těmi nejlepšími známkami ve škole Zdravé pětky – se samými pětkami.

Mgr. Věra Palátová

Den Země v I. B:

Dne 22. dubna jsme si v naší třídě povídali o tom, proč se slaví Den Země. Děti plnily různé úkoly. V pracovním listě hledaly názvy rostlin a živočichů. Ve skupinkách třídily odpad a kreslily přírodu. Na závěr si z papíru vytvořily rozkvetlý strom.

Mgr. Jiřina Šebestová

Alternátor Třebíč:

V pátek 8. dubna 2016 navštívily děti ze 3. ročníku ekotechnické centrum Alternátor v Třebíči v bývalém areálu továrny v Borovině. V tomto zařízení je „přísně přikázáno“ dotýkat se všech vystavených exponátů a prakticky experimentovat s rozličnými jevy kolem nás, čehož děti patřičně využily. Velkou zajímavostí je projekce na kouli. Tato technická novinka je teprve druhá v naší republice a promítají se zde mimo jiné i snímky vesmíru z NASA. Součástí centra je i expozice o historii továrny BOPO, kde jsou k vidění staré stroje na výrobu bot a ponožek. V areálu je možné navštívit také velkou dětskou hernu, do které se dostanete výtahem poháněným solární energií. Na závěr návštěvy si děti mohly zakoupit upomínkové předměty s logem Alternátoru, které je inspirované stavebnicí proslulou Merkur. Domů si děti odnesly nejen tyto suvenýry, ale i spoustu nových poznatků a zážitků.

Mgr. Věra Palátová

PROJEKTOVÝ DEN JARO:

Projektový den připadl na středu 23. 3. 2016, poslední den před velikonočními prázdninami. Den jsme na 1. stupni ZŠ zahájili všichni ve sportovní hale. Krátce jsme si i zacvičili, abychom se nastartovali na plnění úkolů celého dne. Potom jsme si ve třídě připomněli několik informací z oblasti probouzení rostlin a živočichů po zimě, počasí a vhodného oblečení, jarních svátků a zvyků. Vytvořili jsme jarní výrobky - závěsy, zápichy, motýlky, sluníčka, květiny a ptáčky, kterými jsme vyzdobili třídy a školu. Vydařilo se i počasí, takže zbyl čas i na jarní vycházku do přírody, kde jsme si prohlédli pupeny a poupata ve skutečnosti a uviděli první jarní květiny.

Mgr. Dana Soukalová

Dětské scény 2016:

Dne  21. 3.  2016 se zúčastnily čtyři žákyně z 1. stupně  naší školy okresního kola
recitační soutěže jednotlivců Dětské scény 2016 ve Znojmě. V  I. kategorii reprezentovala Aneta Hušková a Terezie Vavřinová, obě ze 3.B. Ve II. kategorii naši školu zastoupila 
Natalia Hušková a Tamara Štarmanová, obě z 5.A. Děvčata se musela vyrovnat  s velkou konkurencí  šedesáti  recitátorů.
Máme velkou radost z 2. místa v I. kategorii, které pro naši školu získala Terezie Vavřinová.

GRATULUJEME!!!

Mgr. Věra Palátová

Vynášení Moreny - ŠD:

Ve školní družině se stala očekávanou událostí tradice vynášení Moreny jako symbolu odcházející zimy a přicházejícího jarního období. Společně jsme Morenu vyrobili z chlebů a rohlíků (něco pro rybičky) a dozdobili ji barevnými papírovými i látkovými pentlemi. Družinový průvod v čele s Morenou vyrazil v pátek 18. 3. k rybníku za DPS. Při házení Moreny do vody jsme si přáli, aby už zima odešla a svítilo jen sluníčko. Tak krásné jaro všem.

Ivana Kovaříková

Soudky:

Z nepotřebného potřebné

V rámci recyklace odpadu jsme se rozhodli využít nepotřebné soudky  k vytvoření sedaček pro děti. Společně s prvním oddělením školní družiny jsme soudky výtvarně zpracovali a využíváme je k různým činnostem ve vyučování i o přestávkách. Děkujeme olomoucké firmě Baktoma, že soudky neskončily na skládce odpadu a mohou ještě dlouho sloužit našim dětem.

Mgr. Věra Palátová

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO:

I v letošním školním roce jsme navštívili se žáky naší školy Hvězdárnu a planetárium v Brně. Tentokrát jsme program pro žáky rozšířili v tom smyslu, že jsme navštívili dvě expozice, nejdříve exploratorium a následně digitárium.

Sál exploratoria nám nabídnul unikátní procházku fascinujícím příběhem Sluneční soustavy. Žáci se během ní seznámili s moderním pohledem na okolí naší planety, měli možnost se dotknout meteoritu starého přibližně 1 milión roků a s pomocí audiovizuální koule mohli poznat nejen Zemi, ale i řadu dalších planet z nadhledu.

V sále digitária jsme se vydali na cestu současnou i minulou Sluneční soustavou s názvem Úžasné planety. Nahlédli jsme pod pokličku vzniku Sluneční soustavy a zjistili, kdy a kde se vzalo Slunce s planetami. Na vlastní oči žáci spatřili ta nejzajímavější zákoutí našeho planetárního systému a podívali se do míst, kam se doposud odvážily jen meziplanetární sondy.

Mgr. Monika Hušková

Fancy dress party ve 3.B:

V pátek 26. 2. 2016 se děti ze 3.B v hodině anglického jazyka převlékly do karnevalových masek. Každé dítě představilo anglicky svoji masku, některé děti měly připravený krátký příběh o svém oděvu. Do závěrečné minidiskotéky se nakonec povedlo zapojit i děti, které se zpočátku styděly. Bylo příjemné sledovat úsměvy na tvářích dětí. Snad se nám povedla nálada této akce zachytit alespoň částečně na fotografiích.
Velký dík patří rodičům za pomoc dětem s přípravou masek.

Mgr. Věra Palátová

Kostky - 4. A:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/3/32/Minecraft_logo.svg/1280px-Minecraft_logo.svg.png         24. 2. 2016

Hlavním tématem rozhovoru současných dětí je počítač – u čtvrťáků především počítačová hra Minecraft. Základem této oblíbené počítačové hry je kostka.  Na otázku,  jak bychom si mohli vyzdobit  třídu nebo chodbu školy, jsem dostala jasnou  odpověď.  A tak čtrnáct dnů žáci 4. A nosili krabice.  Někteří zapojili také své rodiče. Ti přispěli materiálem nebo dokonce tvořili se svými dětmi. Výsledkem byla spousta postav, zvířat , jeden strom a pyramidové stavby.     

Mgr. Hana Smutná

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice:

V rámci projektu environmentální výchovy se naše škola každoročně zúčastňuje interaktivních programů, ve kterých se žáci hravou formou seznamují s přírodními procesy. V ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích si žáci pátého ročníku 16. 2. 2016 rozšířili vědomosti a dovednosti, které se zabývají problematikou včelího společenstva. Seznámili se se strukturou včelího úlu i se všemi produkty, které tito neobyčejní živočichové vytvářejí.

Mgr. Dominika Bizosová

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE:

Této soutěže, která se konala 10. 2. 2016 se zúčastnilo 16 základních škol znojemského okresu. Jednotliví účastníci si změřili síly v dovednostech a schopnostech užití anglického jazyka – poslech a konverzace. Naše škola se pyšní 2. místem zásluhou vynikajícího výkonu Michaely Seďové z 8.A, která se tak stala případnou náhradnicí za postupujícího vítěze do kola krajského.  Gratulujeme.

Petra Smetanová
diplom

Zápis dětí do 1. ročníku:

Dne 3.2.2016 se uskutečnil na 1. Stupni ZŠ zápis dětí do prvních tříd. Děti prokazovaly, zda jsou či nejsou připraveni na to, aby se z nich od září stali „prvňáčci“. Zaslouženě si odnášely Pamětní zápisní listy a dárky, které pro ně připravili žáci prvního stupně. Chvíle čekání dětem zpříjemňovaly žákyně 5. tříd v kostýmech a hry, které byly připraveny na chodbě.
Zápisu se zúčastnilo 55 dětí. V současné době je přijato 51 dětí a probíhají 4 správní řízení o odkladu školní docházky.

Mgr. Petra Cilečková

Delfín:

28. ledna se žáci 4. ročníku zúčastnili plavecké soutěže „ Delfín.“ Závody družstev na místním bazénu prověřily zdatnost, obratnost a vytrvalost dětí. Všichni se snažili „ to nepokazit“ svému družstvu, a tak byly výkony velmi slušné. Nakonec byli všichni odměněni medailí a sladkostmi.

Mgr. Hana Smutná

Doba kamenná:

Úvodním učivem dějepisné části vlastivědy 4. ročníku je období pravěku. Je to učivo dosti atraktivní, avšak lepší než teorie je praxe, a proto se žáci stali pravěkými lovci, vymýšleli si jméno své tlupy, počítali váhu mamuta, tančili bojový tanec. Nakonec si třídu vyzdobili nástěnnými malbami.

Mgr. Hana Smutná

Fashion show ve 3. B:

V úterý 26. ledna 2016 si děti ze 3. B připravily do hodiny angličtiny modely na módní přehlídku. Během svého vystoupení doprovázeného hudbou si všichni vyzkoušeli nejen chůzi a pózy modelek, ale i některé anglické fráze – představili se a popsali své jedinečné modely, za které sklidili velký potlesk obecenstva.
Závěrečnou promenádu všech zúčastěných uzavřela krátká diskotéka s anglickými i českými skladbami.

Mgr. Věra Palátová

Sněhománie ve školní družině:

V lednu konečně napadl sníh, a tak sněhovou nadílku využila všechna oddělení ŠD k různým hrám. Kdo nestavěl sněhuláky, tak se kouloval nebo si užíval jízdy na bobech. Všichni jsme si to náramně užívali a těšili se na další sněhové vločky.

Ivana Kovaříková

Pečení vánoček ve 3.B:

K výrobě vánoček nás inspiroval článek v čítance s názvem  Jak se vánočka nechala pojistit proti připálení. Děti si ve skupinkách předem vyhotovily plakát o výrobě vánočky i s receptem a potom se dohodly na přípravě a pořízení surovin.
V úterý 22. 12. 2015 jsme nejdříve zadělali kynuté těsto na vánočky, každá skupinka si do svého těsta přidala podle chuti rozinky, oříšky a další dobroty. Děti těsto důkladně vyhnětly a nechaly kynout. Pak jsme těsto rozdělili, upletli vánočky a dali je péct.
Každé dítě si odneslo domů výsledek svého dopoledního snažení – do zlatova upečenou vánočku.

Mgr. Věra Palátová

Recitační soutěž na 1. stupni:

V pátek 21. 12. 2015 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Žáci byli rozděleni podle ročníku. Všichni zúčastněni byli odměněni.

Výsledky jsou následující:

žáci 1. ročníku                                 žáci 2. a 3. ročníku                          žáci 4. a 5. ročníku

1. Eva  Koblihová                            1. Terezie Vavřinová                       1. Tamara Štarmanová
2. Hedvika Musilová                        2. Aneta Hušková                            2. Nicol Borovičková
3. Dominika Bedřichová                  3. Eliška Surovcová                         3. Natalia Hušková

Mgr. Alena Hušková

Spaní ve škole:

V pátek 11. 12.2015 si žáci čtvrtého ročníku vyzkoušeli spaní ve škole – konečně se všichni do školy těšili !!! Po nutné přeměně třídy na noclehárnu byli svědky fiktivního vniknutí do školy cizí osobou,  a protože  měli půjčené vysílačky,  mohli poslouchat pracovníky firmy zajišťující ochranu školy - Cherokee Security -  při ohledávání místa. Nutno  dodat, že než zjistili, že je akce předem domluvená, byla většina dětí pěkně vystrašená – hlavně chlapci. Vysílačky používali i při hledání indícií, které je přivedly k názvu pohádky. Hráli ještě spoustu her a soutěží,  než i ti poslední  štěbetálci  konečně usnuli. Vyspalí do „růžova“ se v sobotu rozešli unavení, ale s dobrou náladou domů.

Mgr. Hana Smutná

Mikulášská nadílka:

Po celý rok pohlížel Mikuláš s anděly z nebe na zem, čerti s čerticemi z pekla a sledovali, jak se vede dětem, zvláště těm, které loni Mikuláš obdaroval. Zda se jim daří plnit to, co slíbily, zda se snaží být hodné a nezlobit.
4. prosince ráno se žáci devátých tříd převlékli za čerty, čertice, Lucifera, anděly a Mikuláše a se svým krátkým programem se představili všem třídám prvního i druhého stupně a dětem z mateřské školky. Sám Lucifer, obklopen čerty, četl z Knihy hříchů a tak nebylo divu, že se některé děti, většinou ty menší, bály. Všechny děti odříkaly Mikulášovi svůj slib, ve kterém se zavázaly k poslušnosti a poté jim andílci rozdali nadílku.
Velká pochvala pro žáky 9. tříd, kterým se i tato akce velmi zdařila.

Petra Smetanová

Adventní čas ve školní družině:

To, že předvánoční čas patří k nejkrásnějšímu období v roce, vědí moc dobře i děti ze ŠD. Toto období  jsme si společně užívali naplno a zpříjemňovali si tak dobu plnou očekávání na Vánoce. Adventní čas by měl být vnímán jako symbolické zastavení od celoročního shonu, přesto děti měly plné ruce práce. Tvořily a vyráběly přáníčka, drobné dárky a obrázky, užily si legrace na čertovském odpoledni, při zdobení perníčků zase ukázaly, jak jsou. Nezapomněly, již tradičně, ani na zvířátka a přinesly jim pod stromeček pečivo, mrkvičky, jablíčka dobroty a jiné. Před prázdninami dostaly děti pod stromeček hry a hračky, zazpívaly si koledy a ochutnaly cukroví. Přejeme všem dětem i rodičům pohodové Vánoce a šťastný nový rok.

Kovaříková Ivana

Čertovsky andělská škola:

V pátek 4. prosince 2015 se třída 3. B proměnila v místo plné čertíků a andílků. Společně se snažili řešit čertovsky zapeklité matematické příklady, vyzkoušeli si mikulášskou češtinu s andělskou angličtinou. Po splnění všech úkolů se vypravili na setkání s Mikulášem do tělocvičny na budovu 2. stupně ZŠ. Cestou tato veselá skupinka vykouzlila úsměvy na tvářích kolemjdoucích.

Mgr. Věra Palátová

Florbal:

Tato kolektivní hra je mezi mladými lidmi stále populárnější. I u nás ve škole mají žáci možnost navštěvovat florbalový kroužek. Malí sportovci,  kteří  to s florbalkou umí nejlépe, se zúčastňují některých z turnajů, které nabízí Dům dětí a mládeže ve Znojmě. Naopak všichni měli v prosinci možnost si změřit síly s florbalisty z Břežan. Nutno dodat, že našim šla hra lépe a mladší i starší jasně zvítězili. Škola v tomto roce zakoupila nutnou výstroj pro brankáře a pro 1. stupeň i sportovní dresy.

Mgr. Hana Smutná

Hrátky s čerty ve školní družině:

Dne 2. 12. 2015 proběhlo společné zábavné odpoledne všech oddělení školní družiny. Akce byla zahájena promenádou masek, následovaly čertovské dílničky, kde si děti mohly vytvořit masku čerta, kterou si odnesly domů. Dále byly na programu štafetové hry a soutěže, taneční hry a čertí diskotéka. Děti za svou aktivitu dostaly nadílku. Celá akce se vydařila a všichni jsme se dobře pobavili.

ŠD

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO:

Dne 10. listopadu 2015 navštívili žáci 5. ročníku Hvězdárnu a planetárium Brno a zhlédli výukový program Úžasné planety. Ve velmi zajímavých projekcích se seznámili s planetami sluneční soustavy, s jejich barvou, povrchem, měsíci, které kolem jednotlivých planet obíhají a dalšími zajímavostmi, které jednotlivé planety provázejí. Žáci si uvědomili jedinečnost planety Země i důležitost ochrany životního prostředí pro celé lidstvo.

hvězdárna

Mgr. Dominika Bizosová

Anglie:

7. listopadu 2015 jsme se vrátili ze 7-denního jazykově-vzdělávacího pobytu v Anglii, který byl hrazen z fondů Evropské unie. Jazykového pobytu se účastnilo 45 žáků druhého stupně naší školy a jako cílovou destinaci jsme vybrali přímořské městečko Brighton.
Jazykový kurz probíhal v dopoledních hodinách ve vzdělávacím středisku Steyning Centre pod vedením kvalifikovaných rodilých lektorů. Výuka cizího jazyka je spojena s ubytováním v hostitelských rodinách, aby žáci co nejlépe poznali anglický způsob života, zdokonalili a upevnili dosavadní i nově získané znalosti a komunikační dovednosti.
V odpoledních hodinách se žáci účastnili společného programu, do kterého byly zařazeny následující akce:

  • návštěva filmových ateliérů Harryho Pottera v Londýně
  • Sea Life Centre Brighton – akvária s mnoha druhy mořských ryb a živočichů
  • Beachy Head – křídové útesy
  • Hever Castle – jeden z nejromantičtějších hradů v Anglii
  • putování Londýnem – Westminster, Big Ben, London Eye, Trafalgar Square, Tower of London, Tower Bridge
  • návštěva přírodovědného muzea v Londýně, jehož dominantou jsou kostry dinosaurů

I přes to, že byl program opravdu nabitý, jsme si všichni tento jazykově-vzdělávací pobyt užili a odvezli si spoustu zážitků a nových poznatků.

Petra Smetanová

Velkomoravský den - 4. ročník:

23. 10. 2015 jsme navštívili Slovanské hradiště v Mikulčicích. Zvolili jsme si program Velkomoravský den, který zahrnoval besedu s archeologem, ukázku velkomoravského tábora  a prohlídku expozice. V první části žáci poznali dobový život v období Velké Moravy, ukázky bojových technik a výstrojí tehdejších bojovníků. V další části programu se seznámili s prací profesionálního archeologa a sami se jím na chvíli stali, když vyhledávali předměty na improvizovaném nalezišti. Prohlédli si expozici s nálezy šperků, zbraní a kosterních pozůstatků. Na závěr si vyzkoušeli střelbu z luku a dobovou hru „ Drvenik“.

Mgr. Zdenka Rusová

Halloween - 22. 10. 2015:

V 18  hodin se sešli prvňáčci se svými rodiči v tělocvičně základní školy na Nádražní ulici.
Byly zde připraveny výtvarné dílničky, ve kterých si děti mohly  s pomocí rodičů zhotovit
vlastní strašidýlko, poskládat papírovou dýni nebo natisknout obrázek. Nejsilnějším zážitkem pro děti ale jistě byla strašidelná stezka, kterou si po svých dětech mohli projít i rodiče. Celou akci společně připravili učitelé 1. a 2. stupně se žáky 9. ročníku, kteří se pro své malé kolegy ochotně převlékli do nejrůznějších masek.

Mgr.Palátová Věra

Halloweenská strašidla:

Dne 21. 10. 2015 proběhla celodružinová výtvarná akce s názvem ,,Halloweenská strašidla“, kdy děti kreslily barevnými křídami na silnici před školou duchy, netopýry, strašidelné dýně a hrady. Obrázky, které se dětem velmi podařily, jsme mohli ještě týden obdivovat, než nám je smyl déšť.

Ivana Kovaříková

Plavání - 3. ročník:

7. 9 – 30. 11. 2015  Děti ze 3. ročníku se v letošní  výuce plavání zdokonalovaly v různých plaveckých stylech,které se naučily již ve 2. ročníku. Vytrvale cvičily práci rukou i nohou a snažily se pohyby zkoordinovat s pravidelným dýcháním. Naučily se také různé druhy her ve vodě, využívaly při nich plavecké pomůcky  a  také si mohly vymýšlet  rafinované plavecké úkoly pro své spolužáky. Nejdůležitější  jistě byla radost dětí z pobytu a pohybu ve vodě. Plavání zdar!

Mgr. Věra Palátová

Čtenář na jevišti:

10. – 15. 11. 2015 Organizátor Svět knihy, s. r. o. připravil v rámci kampaně „Rosteme s knihou“ 3. ročník projektu pro děti pod názvem Čtenář na jevišti. Jedná se o přípravu scénického čtení dle textu vlastního výběru. Děti ze 3.B se po složitém jednání rozhodly ztvárnit kapitolu z oblíbené dětské knihy O tom, jak Mach a Šebestová zachránili sluchátko a tím i celou školu. Všechny děti práce bavila, naučily se spoustu věcí a neváhaly přiložit ruku k dílu při přípravě kostýmů a kulis. Výsledkem snažení je videozáznam, který jsme zaslali do Světa knih.

Mgr. Věra Palátová

Jako pejsek s kočičkou:

…se cítily děti ze 3.B, když jsme se 20. října 2015 vypravili do školní kuchyně, abychom připravili  zeleninovou polévku. Ve slohu děti o vaření napsaly: „Vyzbrojeni recepty a zástěrami jsme se rozdělili do skupinek. Každá skupinka zpracovávala určitý druh zeleniny. Pak jsme do většího hrnce dali máslo, přidali nakrájenou cibuli a česnek, poté zalili vodou a přidali mrkev, petržel, zelí, brambory a čočku. Než se zelenina uvařila, důkladně jsme kuchyň uklidili. Polévku jsme pak dochutili pepřem, paprikou, solí a zelenou petrželkou. Úplně poslední jsme přidali zásmažku. Pak jsme snědli naše dílo. Polévka chutnala výborně!“

Mgr. Věra Palátová

Návštěva městské knihovny:

Děti ze 3. ročníku navštívily 16. října 2015 knihovnu. Po besedě nad knihou říkadel a zkoušce rýmování se dověděly, jak a podle jakých kritérií se knihy řadí, kde mohou najít knihy pro děti a také zjistily, jak se do knihovny přihlásit. Knihovna v letošním roce vyhlásila soutěž čtenářů – třída s největším počtem vypůjčených knih bude mít po celý příští školní rok ve své třídě putovní pohár.

Mgr. Věra Palátová

Prvňáčci v knihovně:

V říjnu jsem se vydali na první návštěvu knihovny. Paní Bujnová seznámila děti s organizací knihovny – jak se přihlásit, jak si knihy půjčovat, jak knihy vyhledávat atd. V dětském koutku jim  přečetla úryvek z knihy a dávala různé otázky. Pozorní posluchači hravě odpovídali. Potom si děti mohly knihy prohlížet a na závěr  dostaly průkaz čtenáře. V červnu jsme se vydali na druhou návštěvu. Děti již nebyly jen posluchači, ale i čtenáři. Paní Bujnová přečetla úryvek z knihy, dávala dětem různé otázky a pak každého žáčka knihou obdarovala. Děti si pak mohly v dětském koutku svou novou knihu číst nebo si mohly půjčovat a číst knihy jiné.

Mgr. Jiřina Šebestová

Projektové vyučování - 4. A:

Ve středu 7. října 2015 si čtvrťáci přinesli knihu, kterou právě čtou nebo ji už dočetli. Celý den pak probíhala výuka zaměřená na čtení, práci s knihou a s ilustracemi. Také předměty matematika a čeština byly protkány úkoly týkající se čtení dětí. Část vyučování bylo zaměřeno na dramatickou výchovu -  žáci začali nacvičovat dvě divadelní hry a ve výtvarné výchově si každý pro svou postavu vytvořil masku na obličej.

Mgr. Hana Smutná

Projektový den Podzim - 1. st.:

Uskutečnil se na 1. stupni  24. 9. 2015. V průběhu  dopoledne byly pro žáky připraveny výtvarné dílny s podzimní tematikou. Žáci vytvářeli z přírodnin i jiných materiálů. Každá třída se prezentovala svými „ draky“,  kterými byla vyzdobena šatna žáků. Využili jsme také pěkné podzimní počasí a vydali se na vycházku do přírody.

Mgr. Alena Hušková

Zátopkův maraton:

V pátek 4. září 2015 uspořádala ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou sportovní dopoledne, jehož součástí byl již XIX. ročník Štafetového maratónu Emila Zátopka, kterého se zúčastnilo 106 chlapců a dívek z 2. stupně ZŠ.
Celkový čas: 3:05:30 V rámci škol z celé ČR obsadila naše škola 6. místo. V další disciplíně, vrhu koulí, byl z chlapců nejlepší Tomáš Jaroš. Mezi dívkami vyhrála Ema Zapletalová.

Mgr. Libor Smíšek

Vítání prvňáčků:

Naši prvňáčci

Dne 1. září se před budovou prvního stupně shromáždilo 50 prvňáčků se svými rodiči.
Paní ředitelka všechny srdečně uvítala. Na slavnostním přivítání malých školáků se podíleli také žáci 9. ročníku. Pronesli k dětem několik slov a obdarovali je vlastnoručně vyrobenými
velkými jmenovkami s postavičkou Mimoně. Od své paní učitelky ještě děti dostaly medaili. Poté deváťáci doprovodili prvňáčky do svých tříd, kde pro ně byly připraveny školní pomůcky a malý dárek. Všem dětem přejeme hodně úspěchů. Ať se jim ve škole líbí!

Mgr. Jiřina Šebestová

O škole

Fulltext vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Počasí

dnes, úterý 16. 4. 2024
slabý déšť 11 °C 6 °C
středa 17. 4. zataženo 9/4 °C
čtvrtek 18. 4. slabý déšť 12/1 °C
pátek 19. 4. slabý déšť 10/5 °C