Menu
ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou

ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017

Hrad Veveří - výlet 5. roč.:

Brno Veveří - 8. 6. 2017

Žáci 5. ročníku na školním výletě navštívili hrad Veveří a historické centrum Brna. Státní hrad Veveří se vypíná v malebném prostředí nad údolím řeky Svratky asi 20 kilometrů severozápadně od centra města Brna. Součástí  programu byla nejenom prohlídka hradu, ale také stanoviště, na kterých si žáci mohli vyzkoušet potisk látky, vyrobit si šperk, vyzkoušet žonglování, zhlédnout práci kováře nebo vzít do ruky středověkou zbraň. Při cestě do Brna nás nejprve paní učitelka seznámila s pověstmi o brněnském drakovi, o kolu a pověst o dominantě města Brna -  kostelu Petrov.  Na věž kostela jsme se nebáli vystoupat všichni a odměnou nám byl nádherný výhled na město jako na dlani. Poté jsme prošli Zelným trhem na Starou radnici podívat se na brněnského draka a na kolo vystavené v průjezdu této budovy.

Mgr. Hana Smutná

Bylo nás pět - Divadlo Radost:

Ve středu 7. 6. navštívily děti ze 4. ročníku divadelní představení s názvem Bylo nás pět v divadle Radost v Brně. Velmi poutavé představení na motivy populární knihy Karla Poláčka bylo zpestřeno nejen písničkami, ale zejména příležitostí pro některé děti si v představení přímo zahrát. Všechny také zaujala bezprostřednost herců, mistrovská improvizace a humor, který byl příjemnou součástí celého  dvouhodinového programu.

Mgr. Věra Barneková

Výlet do Mikulova:

Děti ze 4. ročníku se 6. 6. 2017 vypravily na školní výlet do Mikulova. Cestu si užily ve vlaku, některé děti jely vlakem poprvé. Z vlakového nádraží v Mikulově děti zamířily k dominantě Mikulova – zámku. Po svačině v zámeckém parku vyběhly na Svatý kopeček. Náročný výstup byl na vrcholu odměněn krásným výhledem na krajinu, některé děti se rychle zorientovaly a  dokázaly pojmenovat okolní obce. Poté zamířily k jeskyni Na Turoldu, kde je zaujala geologická stezka. Po návratu na mikulovské náměstí přišel hlavní bod výletu – rozchod. Nikomu se nepovedlo se ztratit, takže se děti v pořádku dopravily vlakem domů.

Mgr. Věra Barneková

Den dětí - 1. st.:

Den dětí jsme v pátek 2. 6. 2017 zahájili maškarním karnevalem. Po úvodní promenádě masek se žáci čtvrtých a pátých tříd přesunuli do sportovní haly, kde pro děti byly připravené soutěže. Po ukončení soutěží následoval turnaj ve florbalu a vybíjené. Děti prvních a druhých tříd si na karnevale zatancovaly v maskách. Také si zasoutěžily při podlézání lana a praskání nafukovacích balonků. Po skončení karnevalu byly pro děti na fotbalovém hřišti připravené sportovní, ale i zábavné soutěže, které jsme si společně užili. Na závěr čekala na děti sladká odměna.

Zuzana Surovcová

Den dětí ve školní družině:

1. června jsme dětem popřály k jejich svátku a jako dárek jsme si pro ně připravily spoustu sladkostí, ale hlavně odpoledne plné zábavných her a soutěží. V tropických teplotách přišly dětem vhod disciplíny jako např. střílení vodními pistolemi na cíl, přenos kelímků s vodou na pálkách, lovení kuliček nohou z vody a další. První červnový den jsme si všichni náramně užili.

vychovatelky ŠD

Dopravní hřiště Miroslav:

V úterý 30. 5. 2017 se děti ze 4. ročníku zúčastnily výuky na dopravním hřišti v Miroslavi. Nejdříve se seznámily s pravidly silničního provozu teoreticky, poté si je šly vyzkoušet prakticky při jízdě na kole. Po absolvování jízd čekal děti závěrečný test, který měl ověřit jejich znalosti. Děti zjistily, že i přes soustavnou dopravní výchovu, která je součástí základního vzdělávání,  je ve znalostech o bezpečnosti silničního provozu stále co vylepšovat, v testu uspěla jen velmi malá část dětí. Čeká nás ještě mnoho práce!

Mgr. Věra Barneková

Florbal - O pohár senátora:

V květnu se ve Znojmě uskutečnil již 3. ročník největšího florbalového turnaje v okrese pro první stupeň základních škol s názvem O pohár senátora, který probíhal pod záštitou senátora za Znojemsko Pavla Štohla.

Turnaje se zúčastnilo sedmnáct základních škol ze Znojma a okolí, proto se nejprve sehrály kvalifikační dny a vybraly se tak týmy, které postoupily do finále. Naši florbalisté byli vylosováni na pátek 26. května.

Po bojích ve skupině postoupili do play off, kde se utkali s florbalisty z Vrbovce. Zápas byl vyrovnaný, kluci bojovali, ale nakonec tomuto týmu podlehli a do finálového turnaje nepostoupili.

Soupiska:    A. Cvingráf, J. Číž, S. Deml, N. Hušek, J. Kaštánek, R. Komenda,
                    P. Kováč, D. Kučera, J. Ležák, F. Páleník, V. Pokorný, P. Talášek.

Naši soupeři:  ZŠ Slovenská, ZŠ Prosiměřice, ZŠ Mareše, ZŠ Dobšice, ZŠ Vrbovec

Nejlepší střelci:   Adam Cvingráf      9 gólů

                            Patrik Kováč         4 góly

                            Nik Hušek            4  góly

                            Jakub Číž             3 góly

Mgr. Hana Smutná

Pirátský týden - ŠD:

Ve dnech 22. – 26. 5. proběhl v našich družinách ,,Pirátský týden“. Na pět dní jsme se stali piráty s hrůzostrašnými jmény, vyráběli jsme si masky a doplňky pirátů, stavěli lodě a hráli spoustu her s pirátskou tematikou. Nechyběl ani sladký poklad.

Ivana Kovaříková

Barevný týden ve školní družině:

Ve dnech 15. – 19. 5. proběhl v našich družinách projektový ,,Barevný týden“. Zapojily se děti  všech oddělení. Každý den jsme přišli oblečení v určité barvě, vyráběli jsme a malovali, hráli hry, soutěžili a zpívali písničky s určenou barvičkou. Podívejte se, jak nám to slušelo.

Alena Kročilová, Ivana Kovaříková

Limonádový Joe:

Jednu z nejslavnějších a nejoblíbenějších českých komedií, kde správní muži pijí pouze Kolalokovu limonádu, navštívili žáci pátého ročníku. Byli velmi nadšeni představením, protože herci divadla Radost v Brně pro ně připravili neuvěřitelný zážitek. Představení bylo velmi živé, profesionální, poutavé a doprovázené nádhernými pěveckými výkony herců. Všichni se skvěle pobavili a zasmáli.

Mgr. Zdenka Rusová

Vikingové /divadelní představení/:

V pátek 21. 4. 2017  se  žáci  4. a  5. ročníku zúčastnili divadelního představení s názvem Vikingové v podání pardubické agentury Pernštejni.  V úvodu se děti dověděly, kdy a kde Vikingové žili, jaké pomůcky  k orientaci na moři používali a které části světa při svých plavbách navštívili. V další části programu si herci vybrali z obecenstva desetičlennou lodní posádku, která dostala přilby a nalodila se na připravenou vikingskou loď.  Po „doplutí k pevnině“ se posádka vylodila, byla vybavena štíty a meči a učila se útočným i obranným bojovým strategiím Vikingů. V závěru představení děti shlédly ukázku boje s kopím, s mečem a štítem a byly poučeny o zákazu zkoušení  a používání vikingských bojových praktik. Herci byli za svůj výkon odměněni velkým potleskem.

Mgr. Věra  Barneková

Exkurze do hvězdárny:

Hvězdárna a planetárium Brno - Úžasné planety

Žáci 5. ročníku zhlédli při exkurzi do Hvězdárny Brno představení Úžasné planety. Vydali se na cestu současnou i minulou Sluneční soustavou. Ve výpravném představení nahlédli pod pokličku vzniku Sluneční soustavy a zjistili, kdy a kde se vzalo Slunce s planetami. Na vlastní oči spatřili ta nejzajímavější zákoutí našeho planetárního systému a podívali se do míst, kam se doposud odvážily jen meziplanetární sondy. Putovali spalujícím žárem i mrazivými pustinami.  Dostali se nebezpečně blízko planetárnímu otesánkovi, kličkovali mezi měsíci, prstenci a planetkami. Dobrodružnou cestu Sluneční soustavou zakončili doma, na planetě Zemi, z níž na aktuální noční obloze zapátrali po nápadných souhvězdích, hvězdách i planetách.

Mgr. Hana Smutná

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2017/2018:

Dne  6. 4. 2017 se uskutečnil  na 1. stupni základní školy zápis dětí do prvního ročníku.  Budoucí školáci prokazovali své získané dovednosti a znalosti. Zaslouženě si za svoji snahu odnesli pamětní list i dárky, které věnovala společnost Sun Ce Trading Prague s.r.o. a další vyrobili žáci školní družiny. Chvíle čekání dětem zpříjemňovali žáci 5. tříd v kostýmech a hry, které byly připraveny na chodbě. V současné době je přijato 43 žáků a probíhá šest správních řízení o odkladu školní docházky.

Mgr. Věra Barneková

Vynášení Moreny - ŠD:

Se zimou jsme se rozloučili, jako každý rok, vynášením Moreny. Ve čtvrtek 30. března se děti ze všech oddělení školní družiny vypravily vynést  Morenu, ktreou si sami vyrobily.  Nejstarší děti z 3. oddělení svou Morenu odnesly k řece Jevišovce. Morenu jsme společně hodili do řeky a dívali se, jak ji unáší proud. Na závěr jsme si ještě u řeky zahráli hry s jarní tématikou, za které na děti čekala sladká odměna. Mladší děti z ostatních oddělení si vyrobily Morenu z chleba, rohlíků a ozdobily ji šátky. Morenu odnesly k rybníku za DPS. U rybníka ji odstrojily a hodily do vody, kde si na Moreně pochutnaly ryby. Na závěr si děti zazpívaly písničky o jaru.

Zuzana Surovcová – vychovatelka ŠD

Karneval - 2.B:

Dne 23. 2. jsme si v naší třídě uspořádali karneval. Po promenádě v maskách se každý představil a následovala diskotéka. Potom se masky rozdělily do skupin a začaly mezi sebou soutěžit. Za splněné úkoly v českém jazyce, matematice a za dobrou trefu v hodu na cíl získávaly body. Zvítězila skupina s nejvyšším počtem bodů, ale sladce odměněni byli i ostatní. Karneval jsme si všichni náramně užili.

Mgr. Jiřina Šebestová

Cesta vody - 2.B:

Dne 21. 2. proběhla v naší třídě část projektu Cesty vody. VODA prolínala veškerými předměty. Ve skupinkách děti vypracovaly dvě myšlenkové mapy – „Na co potřebujeme vodu“ a „Jak cestuje voda“. Film O vodičce nás poučil o tom, jak pracuje přípravna pitné vody a čistírna odpadních vod. Film Koloběh vody v přírodě nám ukázal, jak voda v přírodě „cestuje“. Koloběh vody si děti samy nakreslily. Další výtvarnou prací byl život v moři, který děti vytvořily z barevného papíru. Z barevného papíru si také poskládaly lodičku. Během dne jsme zpívali písničky a přednášeli básničky – samozřejmě o vodě. Tím naše práce ale neskončila. Na projektu budeme ještě pracovat a z výsledků naší práce sestavíme kalendář.

Mgr. Jiřina Šebestová

Na světě nejsi sám:

Dne 17. 2. proběhl ve 3. – 5. ročníku výchovně-vzdělávací program Na světě nejsi sám, který byl zaměřen na podporu individuality a zdravého sebevědomí žáků. A jaké byly cíle besedy? Vědět, co mi škodí, co mi prospívá. Umět ocenit sebe samého i druhé. Umět požádat o pomoc a dokázat pomáhat. Umět zvládat svoje emoce. Naučit se předcházet rizikovému chování – šikaně, agresivitě, extrémismu. Akceptovat kulturní rozmanitosti. Rozvíjet zodpovědnost vůči sobě i svému okolí a chránit životní prostředí.

Mgr. Jiřina Šebestová

Valentýn ve 2.B:

Dne 14. 2. na svátek všech zamilovaných jsme si ve třídě uspořádali malou módní přehlídku. Dívky se předvedly v krásných šatech a sukýnkách. Někteří chlapci se nenechali zahanbit a zúčastnili se také. Pro své blízké vytvořily děti valentýnské přáníčko a ode mne dostaly malé srdíčko.

Mgr. Jiřina Šebestová

holky kluci all

Odpoledne s Kubíkem - ŠD:

Ve středu 8. února čekalo děti školní družiny překvapení. Navštívil je velký a veselý medvídek Kubík, maskot programu ,, Ovoce a zelenina do škol“, jenž si klade za cíl zlepšení stravovacích návyků našich dětí. Kubík si s dětmi povídal o různých druzích ovoce a zeleniny i o významu vitamínů pro zdraví člověka. Poté děti soutěžily a luštily zapeklité hádanky a za své znalosti byly odměněny samolepkami, magnetkami a jinými drobnými dárky. Nakonec se všichni společně vyfotografovali.

Kovaříková Ivana

Beseda se zubní lékařkou:

Pro žáky 1. stupně si paní doktorka Eva Zapletalová připravila zajímavou besedu. Mladší děti motivovala pohádkou o zoubku. Ukázala dětem odstrašující obrázky zubního kazu, půjčila jim své pracovní nástroje a na modelu chrupu předvedla správný postup čištění zubů. Děti paní doktorce kladly otázky a ona jim ochotně odpovídala. Dozvěděly se tak mnoho informací o chrupu a ústní hygieně. Nejdůležitější částí besedy byla „výuka čištění zubů.“ Každý žák měl svůj kartáček a paní doktorka se svým týmem, zubní dentistka, zdravotní sestřička a budoucí paní doktorka, každému individuálně ukázala, jak si správně čistit zuby.

Mgr. Jiřina Šebestová

Jezírko - Soběšice:

/pracoviště Lipky/ - školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Děti ze 4. ročníku se  4. ledna 2017 zúčastnily tříhodinového programu v tomto zařízení. Program probíhal uvnitř i venku, kde si děti nenechaly ujít hry se sněhem. Děti se dověděly prostřednictvím divadla, jak vznikla planeta Země a jak se postupně vyvíjel život na Zemi. Zajímavé bylo zkoumání vlastností hornin a nerostů.  Výzkum byl zakončen hrou na horníky. V blízkém lese děti hledaly stopy živočichů a učily se je rozlišovat. Nejvíce děti zaujala hra na hliníkové doly, při které zjistily, jak je důležité správně třídit odpad. Na závěr programu se děti naučily stavět sněhuláka.

Mgr. Věra Barneková

Recitační soutěž - 1. st.:

V pátek 22. 12. 2016 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Žáci byli rozděleni podle ročníku. Vítězové obdrželi knižní odměnu.

Výsledky jsou následující:

 1. ročník                                2. a 3. ročník                          4. a 5. ročník

1. Ema Hauerlandová            1. Václav Plíšek                         1. Nicol Borovičková

2. Zuzana Dohnalová             2. Andrea Sionová                     2. Aneta Hušková

3. Sofie Demlová                   3. Klára Slámová                       3. Vendula Zvonková

Mgr. Alena Hušková

Adventní čas ve školní družině:

V tomto svátečním čase jsme měli v družině plné ruce práce. Malovali jsme obrázky s vánoční tématikou, vyráběli adventní kalendáře, betlém, přáníčka pro rodiče a krásně si vyzdobili třídy družin. Také jsme si tyto chvíle zpříjemnili poslechem, zpěvem koled a vánočních písní. Povídali si o adventních a vánočních zvycích. A nezapomněli jsme ani na zvířátka, kterým děti v parku připravily strom „hojnosti", který ozdobily dobrotami, co mají zvířátka rády. Poté jsme se vrátili zpět do družiny, kde na děti čekaly dárky, které jim ještě před štědrým dnem přinesl družinový Ježíšek. Pro děti to bylo překvapení a bylo radost se dívat na krásná světýlka, která jim úžasem blikala v očích. Po rozbalení všech dárečků, jsme si popřáli klidné prožití svátků vánočních, do nového roku hodně zdraví a úspěchů a samozřejmě, aby si doma každý našel pod stromečkem to, co si moc přál.

Zuzana Surovcová – vychovatelka ŠD

Předvánoční  šachové odpoledne:

21. 12. 2016 se šachisté sešli ve vánočně vyzdobené třídě. Kdo mohl, přinesl cukroví nebo jiné dobroty. Pod stromečkem nechyběly ani menší dárky – ceny pro účastníky. Šachové klání probíhalo vyrovnaně. Všichni řešili různé šachové úlohy a získávali body. Po vyhodnocení a rozebrání cen následovala ochutnávka cukroví  a kdo chtěl, mohl si ještě zasoutěžit v piškvorkách. Šachové setkání se líbilo. Někteří si slibovali, že začnou více trénovat. To je dobré předsevzetí do nového roku!

Mgr. Renata Frková  - vedoucí šachového  kroužku  1. stupně ZŠ

Spaní ve škole - 5. roč.:

Dne 9. prosince 2016 se žáci 5.A a 5.B třídy zúčastnili spaní ve škole. Všichni se dostavili včas, nikdo nepřišel pozdě. Večerní program byl rozdělen do několika částí. Hrály se hry, soutěžilo se ve skupinách. Následovalo tiché čtení žáků ve svých třídách. Před spaním byl promítnut krátký film. Někteří žáci nemohli dlouho usnout, protože se ocitli v neobvyklém prostředí a byli plni zážitků. Ráno se probudili spokojeni a odebrali se do svých domovů. Hned po příchodu do školy se ptali, jestli bude ještě další spaní ve škole. Což svědčí o tom, že se jim akce líbila.

Mgr. Zdenka Rusová

Florbal - Pohár zákl. škol:

logo_Pohár základních škol

6. prosince 2016 se uskutečnil ve sportovní  hale TJ Znojmo florbalový turnaj pro žáky 1. stupně ZŠ. Zúčastnilo se 14 týmů z okresu Znojmo. Naši chlapci se potkali se ZŠ Strachotice, které porazili vysoko 13:0, v dalších dvou zápasech nestačili na ZŠ Pražskou  a Tasandu. Díky tomu nepostoupili do semifinále a v turnaji nepokračovali.

Soupiska: Adam Cvingráf, Kuba Číž, Sam Deml, Michal Gerspitzer, Nik Hušek, Patrik Kováč, Jirka Ležák a Michal Samson.

Mgr. Hana Smutná

Planetárium:

ZEMĚ V POHYBU

Dne 6. 12. 2016 navštívili naši žáci 6. ročníku planetárium Brno s programem " ZEMĚ V POHYBU ". Žáci mohli prozkoumat zemské klima - komplikovaný systém ovlivňující všechny živé organismy, podívat se na vzdušné proudy, oceány i síly , díky nimž je Země v pohybu. Názorně se seznámili s koloběhem uhlíku a ukázali si základní pohyby naší planety : střídání dne a noci, ročních období a fáze měsíce.

Součástí návštěvy planetária je také ukázka fyzikálních pokusů, kde si žáci mohou na vlastní kůži vše ohmatat a vyzkoušet. 

Všem se nám tam moc líbilo a těšíme se na další program ve velkém sále digitária :-)

Mgr. Monika Hušková

Skanzen Strážnice - 2. st.:

I žáci z 2. stupně naší školy navštívily dne 2.12.2016 předvánoční pořad ve strážnickém skanzenu s názvem " Radujme se, veselme se ... ", ve kterém se snažili dnešním dětem přiblížit čas adventní i vánoční tak, jak jej prožívali naši předkové na přelomu 19. a 20. století.

Žáci mohli nahlédnout do interiérů obydlí, kde se mohli postupně seznámit s různými tradicemi té doby, např. draní peří, pečení cukroví, výroba vánočních oplatků, lití olova i pouštění lodiček.

Zajímavostí programu byla i návštěva staré venkovské školy, kde na ně čekal velmi přísný pan učitel, který je seznámil se zvyklostmi té doby a naučil je jednu vánoční koledu.

Pořad jsme zakončili návštěvou dětských dílniček, kde si žáci mohli nazdobit perníčky a vyrobit si půvabné vánoční ozdoby z papíru.

Všem se nám návštěva skanzenu moc líbila a na památku jsme si mohli zakoupit pár suvenýrů typických pro tuto oblast :-)

Mgr. Monika Hušková

NP Podyjí:

Dne 1. 12. 2016 se uskutečnil pro žáky 1.ročníku výchovný program Národní park Podyjí přichází do škol. Hravou formou získali informace o této oblasti. Dozvěděli se více  čápu černém, který je ve znaku NP Podyjí.

Mgr. Alena Hušková

Skanzen Strážnice - 1. st.:

V muzeu vesnice jihovýchodní Moravy se děti z 1. stupně naší školy 30. listopadu zúčastnily programu „Radujme se, veselme se…“, který byl zaměřen na tradice spojené s koncem kalendářního roku. O zvycích v době adventu se děti dověděly z vyprávění stařenek, které draly peří a loupaly fazole s kukuřicí.

Mikuláše s jeho čertovsko – andělským doprovodem děti dobře znaly, ale mezi chaloupkami je překvapila „Lucka“ /svatá Lucie/, která měla za úkol  kontrolovat dodržování příprav na dobu vánoční a také trestala a strašila neposlušné děti.

S pečením adventních oplatků, které se jedly potřené medem a posypané ořechy, se většina dětí setkala poprvé. Všechny děti ale poznaly, ve které chaloupce se peče cukroví a pomalu se za zpěvu koledníků přenesly do doby vánoční.  

Na štědrovečerním stole nebyly pro dnešní dobu typické vánoční pokrmy – kapr a bramborový salát, ale prostá a poměrně běžná jídla. 

Štědrý večer byl v minulosti považován za magický, spojovaly se s ním tradice, které předpovídaly budoucnost  – známé lití olova, házení  střevícem, pouštění lodiček z ořechových skořápek a mnoho dalších, o kterých děti slyšely poprvé.

Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar - doprovodili děti do chalupy, kde si v dětských dílnách mohly nazdobit perníky a vyrobit ozdoby na vánoční stromeček.

Nejvíce se dětem líbila návštěva staré venkovské školy, kde se setkaly s přísným panem učitelem. Ten jim předvedl, jaká pravidla platila ve vyučování dříve a naučil je starou strážnickou koledu o kulhavé Kateřince.

V závěru programu nechyběla návštěva obchůdku s typickými suvenýry ze Slovácka.
Mgr. Mgr. Věra Barneková

Program MISP:

Druhým rokem probíhá ve třech třídách 1. stupně na naší základní škole  program MISP – Massage In School Programme. Tento program založila paní Sylvie Hétu z Kanady společně s paní Miou Elmsäter ze Švédska. Obě pracují jako terapeutky. Jejich program je založen na jednoduchých masážních tazích přes oblečení – děti se vzájemně dotýkají na zádech, ramenou, rukou a hlavě. Pomocí programu se děti naučí spoustu věcí, mimo jiné respektovat ostatní a nebát se slušně vyjádřit svůj názor. Před zavedením programu dostali rodiče dětí dopis, ve kterém se vyjádřili, zda chtějí nebo nechtějí, aby se jejich dítě programu zúčastnilo. Ráda bych poděkovala všem rodičům, kteří umožnili svým ratolestem zapojit se do tohoto programu. Více informací o vzájemných masážích dětí a jak se s programem pracuje u nás i ve světě najdete na http://misp.cz/index.htm nebo http://misa-cz.com/.

Mgr. Věra Barneková  – instruktor programu

Soutěž v anglickém jazyce:

20. 11. 2016 pořádala ZŠ Břežany meziškolní soutěž v anglickém jazyce. Této soutěže se zúčastnily základní školy Břežany, Hevlín, Hrušovany n. Jev., Šanov a Želetice. V kategorii mladších žáků bojovolo o nejlepší umístění 9 dětí. Z naší školy se na 5. místě umístil Dominik Formánek, na 6. místě Adéla Matajsová a na 7. místě Daniel Borovička.

Do kategorie starších žáků se zapojilo 14 dětí. Michaela Seďová obsadila 1. místo, Karolína Obořilová 5. místo a Linda Beštová 6. místo. Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Petra Smetanová

děti děti děti děti

Po stopách šelmy:

Žáci 5. ročníku navštívili 15. 11. 2016 Jezírko Brno -  školské zařízení pro environmentální vzdělávání. S vybraným programem se vydali do světa šelem. Vyzkoušeli si, jak v přírodě rozpoznat zvířata podle jejich znaků – srsti, zubů, trusu nebo prostředí,kde žijí.V roli detektivů sbírali indicie a logickou úvahou vyřešili případ ztracené slepice. V lese si pohybovou hrou vyzkoušeli, jak se žije našim rysům.
Zjistili, co umí fotopast a společně ji nainstalovali. Na závěr se podívali, jací živočichové se pod rouškou tmy toulají našimi lesy.

Mgr. Hana Smutná

OKRESNÍ KOLO SPORTOVNÍ LIGY - Znojmo 11. 11. 2016:

Naši žáci se poprvé zúčastnili tohoto turnaje v kategorii H IV – žáci 8. a 9. ročníků. Týmy v turnaji jsou rozlosovány do čtyř skupin, ve skupině hraje každý s každým a vítěz postupuje do finále, které se uskuteční 21. 11. 2016. Zápasy se hrají systémem 5 hráčů v poli plus brankář.

Protože  „deváťáky“ jsme měli  pouze dva, jeli jsme na turnaj trochu s obavou. Našimi soupeři byli žáci ze ZŠ Pražská, ZŠ Vémyslice a ZŠ Přímětice.

Hned úvodním zápasem naši hoši překvapili, když se stali rovnocenným soupeřem ZŠ Pražské, která měla v týmu několik  hokejistů a početně jich bylo o hodně  víc.  Nerozhodný výsledek  2 : 2 hochy vyburcoval k výbornému výsledku v druhém zápase se ZŠ Vémyslice  3 : 1.

K poslednímu zápasu jsme přistupovali s velkou chutí, avšak v tomto zápasu nám došly síly, neboť jsme měli pouze 3 hráče na střídání. Zápas proti „obrům“ ze ZŠ Přímětice  jsme prohráli 3 : 1  a do finále postoupila ZŠ Pražská.

Soupiska : Tomáš Miko - brankář, Patrik  Surovec - 4 góly, Tomáš Jaroš - 1 gól, Jirka Vavřina -1 gól, Jirka Šebesta, Martin Pilka, Michal Scheiber, Tomáš Smutný a Adam Cvingráf.

Mgr. Hana Smutná

team

Bezpečně na internetu - s dětmi ve škole:

V dnešní době tráví děti na internetu spoustu času a je velmi důležité seznamovat je s riziky a nebezpečím, které na ně právě na internetu číhá. Žáci 4. tříd se v rámci předmětu informatika zapojili do celorepublikového projektu „Kraje pro bezpečný internet“.

Účelem projektu je upozorňovat děti a mládež na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat. Pro žáky byly připraveny elektronické lekce na téma bezpečná práce na internetu. Součástí projektu byl on-line soutěžní kvíz.

Úspěšní žáci, kteří správně odpověděli na všechny soutěžní otázky, byli zařazeni do slosování o hodnotné ceny a mohli si také vytisknout svůj diplom.

Mgr. Dana Soukalová

Ekologie zábavně - ŠD:

V měsíci říjnu proběhl v našich družinách týdenní projekt nazvaný ,,Ekologie zábavně“. Děti pracovaly na drobných úkolech z pracovních listů, prohloubily si znalosti v oblasti třídění odpadů, rozvíjely si vztah k životnímu prostředí formou tematických her a praktických činností. Proběhly besedy a vznikly velmi zajímavé výtvarné práce. Cílem těchto aktivit bylo nejen připomenout si význam a nutnost ochrany přírody, ale i vlastními silami trochu přispět k její čistotě.

Ivana Kovaříková

Halloween:

20. 10. 2016 v podvečerních hodinách ožila naše škola oslavami Halloweenu. Zatímco si žáci 1. Tříd v tělocvičně na uvítanou vyráběli halloweenské dekorace, chodby školy se zaplnily strašidly, čarodějnicemi, upíry, kostlivci a dalšími strašidelnými bytostmi. Do hrůzostrašných kostýmů se převlékli žáci 9. Ročníku, kteří měli pro prvňáčky připravenou „Halloweenskou stezku“. Podvečer v duchu Halloweenu se povedl a děti i dospělí si užili spoustu zábavy, legrace, ale i hrůzy. Děkujeme všem, kteří se na programu podíleli.

Petra Smetanová

Otevřená zahrada Brno:

V pátek  14. 10. 2016 navštívila  skupinka osmi dětí z 1. stupně naší školy Otevřenou zahradu nadace Partnerství v Brně a absolvovala doprovodný program k pilotnímu projektu Kamarádi s vodou.

Nejdříve šly děti k jezírku, ze kterého pomocí sítek a cedníků vylovily různé druhy vodních živočichů, které opatrně vkládaly do mističek s vodou. Po úspěšném lovu děti obdržely Klíč k určování vodních živočichů a podle něho zjistily, co vlastně vylovily.

Po přemístění k simulátoru povodní děti dostaly obrázky přírody a názvy, které měly k obrázkům přiřadit tak, aby poznaly části simulátoru. Pak se seznámily s jeho fungováním, část dětí si hrála na přírodu – pumpovala vodu do přehrady. Druhá část dětí, která představovala civilizaci, se věnovala správné regulaci vodního toku a záchraně města před povodní.  Obě skupiny se následně vyměnily, takže si všechny děti vyzkoušely, jakou moc má příroda i člověk. Tato aktivita byla pro děti velmi poučná a zábavná.

Třetí část programu byla věnována probíhajícímu Ekofilmu. Promítaný film o atolu Aldabra v Indickém oceánu zaujal děti hlavně ukázkami ze života tamních živočichů a pro nás exotickým prostředím.

Mgr. Věra Barneková

Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou:

Ve středu 12. 10. 2016 byla na naši školu pozvána spisovatelka Ivona Březinová.
Měla zde hned dvě besedy.

Při první z nich druhákům a třeťákům vyprávěla o svém životě, ptala se na různé otázky, např. čím chtějí být v dospělosti. Zazněly odpovědi jako automechanik, elektrikář, učitelka v mateřské škole. Povídala si s dětmi o knihách, které napsala a odpovídala na jejich zvídavé otázky.

Druhá beseda byla určena žákům čtvrtých a pátých tříd, s kterými si povídala o spisovatelské profesi. Popisovala proces vzniku knihy od prvotní inspirace autora až po vytisknutí a vydání v nakladatelství. Žáci měli možnost se paní spisovatelky zeptat na to, co je zajímá.

Ivona Březinová napsala spoustu knih pro děti od nejmladšího věku až po pubertu a některé své knihy žákům představila. Na konci besedy si vystavené knihy mohli prohlédnout.

Mgr. Dana Soukalová

Vojta - sběr víček:

Vojta    Víčka pro Vojtíška

 Jmenuji se Vojtíšek, a zatím jsem neměl v životě štěstí, jako ostatní zdravé děti. Od narození trpím dětskou mozkovou obrnou, která ovládá celé moje tělo. Nechodím, nemluvím, ale společně se svými rodiči se snažíme nad touto nemocí vyhrát. Chce to mnoho trpělivosti, času a také peněz na léčbu, rehabilitaci a zdravotní pomůcky. Proto bych vás chtěl, spolu se svými rodiči, poprosit o sběr plastových víček od nápojů.  Všem, kteří mi víčka věnují moc děkuji.

Vojta a celá rodina

Vojta - víčka   darovaná víčka

rehabilitace    a moje rehabilitace

Projektový den „PODZIM“:

Projektový den „PODZIM“ proběhl 29. září 2016 ve znamení ekologie. Nejdříve děti vypracovaly pracovní listy, pomocí kterých si osvěžily své znalosti týkající se třídění odpadu. Dověděly se, jak pracuje třídička odpadu, co všechno lze ukládat na sběrný dvůr a jak správně třídit odpad v domácnostech i ve škole. Dále se děti snažily výtvarně zpracovat tříděný odpadní materiál, zdobily si další soudky na sezení, které by jinak skončily na skládce. Na výrobu podzimních panáčků děti využily nejen přírodniny, ale i nepotřebné odpadní roury. Vznikla spousta podzimních obrázků, kterými jsme vyzdobili třídy i chodby školy.

Mgr. Věra Barneková

Pokémon GO:

Dne 29. 9. 2016 probíhal na naší škole projektový den. Tohoto typu výuky, která není úplně tradiční, využili páťáci a pro prvňáčky připravili podobu hry, která je nyní velmi populární  - „Pokémon Go.“

Žáci z obou ročníků se rozdělili do deseti skupin. Každá skupina z pátého ročníku si připravila pro malé kamarády úkol. Některé činnosti byly spíše sportovní, některé rozvíjely rozum, motoriku, jiné byly zaměřené na ekologii. Po zvládnutí úkolu skupinka prvňáčků získala kartičku pokémona. Na konci celé soutěže čekala na všechny sladká odměna.

Pochvalu zaslouží hlavně všichni páťáci, kteří si úkoly sami nachystali, trpělivě je vysvětlovali a pomáhali s jejich plněním.  Chovali se opravdu jako starší a rozumnější kamarádi.

Mgr. Hana Smutná

Zahájení školního roku - 1. st.:

1. září 2016 proběhlo slavnostní zahájení školního roku před budovou 1. stupně ZŠ.  Děti prvního ročníku přišly se svými rodiči plny očekávání. Paní ředitelka Blanka Soukupová všechny přítomné přivítala a posléze žáci 9. ročníku doprovodili své mladší spolužáky k třídním učitelkám, které si své děti odvedly do příslušné třídy. Každý nový žák 1. ročníku obdržel kromě učebnic a školních pomůcek také malý dárek. Přejeme všem prvňáčkům, aby se jim práce ve škole dařila a všechna jejich očekávání byla splněna.

Alena Hušková, Dominika Bizosová

O škole

Fulltext vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Počasí

dnes, úterý 16. 4. 2024
slabý déšť 11 °C 6 °C
středa 17. 4. zataženo 9/4 °C
čtvrtek 18. 4. slabý déšť 12/1 °C
pátek 19. 4. slabý déšť 10/5 °C