Menu
ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou

ŠKOLNÍ ROK 2017 - 2018

Divadlo Slunečnice:

Ve čtvrtek 3. 5. 2018 zněly z oken naší tělocvičny melodie světoznámých písní, které provázaly preventivní program „Live to Tell“, jenž byl zaměřen proti závislostem na sociálních sítích. Tento program byl určen pro žáky 5. až 9. ročníku a vnesl do výuky nejen prvky edukativní, ale i ty zábavné. Na závěr celého programu si žáci s interpretem Kristiánem Šebkem společně zazpívali současný hit „Shape of you“.

Petra Smetanová

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2018/2019:

Dne  5. 4. 2018 se uskutečnil  na 1. stupni naší základní školy zápis dětí do prvního ročníku.  Budoucí školáci prokazovali své získané dovednosti a znalosti. Zaslouženě si za svoji snahu odnesli pamětní list i dárky, které věnovaly společnosti OVOCENTRUM V+V,s.r.o. a Sun Ce Trading Prague s.r.o.; další dárky vyrobili žáci školní družiny. Chvíle čekání dětem zpříjemňovali žáci 5. tříd v kostýmech a hry, které byly připraveny na chodbě.
V současné době je přijato 45 žáků a probíhá šest správních řízení o odkladu školní docházky.

Mgr. Věra Barneková

Večerníček na výletě - 1. roč.:

Žáci 1. ročníku navštívili 8. 3. 2018 Jezírko v Brně. S vybraným programem se vydali do světa pohádek.  Na začátku se setkali s loutkou Večerníčka a rozdělili se do skupin podle pohádkových postav. Ve skupinách se postupně seznámili s životem v půdě, lupou si prohlédli žížalu, prolezli si model mraveniště. Postavili si model lesa a prostřednictvím smyslové aktivity se seznámili s různými pokryvy těla živočichů. V lese je čekaly pohybové aktivity, rozcvička s Bobem a Bobkem, stopování živočichů a prolézání pavoučích sítí. Všichni se dozvěděli spoustu nového o světě kolem nás – o přírodě.

Mgr. Hana Smutná

Jak roste dřevo - 2. roč.:

6. března 2018 žáci 2. ročníku zavítali do ekologického střediska Jezírko v Brně Soběšicích. Při zajímavých činnostech se dozvídali, jak se utváří lesní společenstva, jakou roli hraje v těchto systémech celá řada rostlin a živočichů, jak roste a zraje dřevo stromů, k čemu lze dřevo využít, jak o les pečovat a jak chránit obyvatele lesa. S využitím všech smyslů poznávali celou škálu tvarů, vůní, objektů a živých organismů, se kterými se můžeme v lese setkat. V neposlední řadě si žáci zahráli pohybové hry v přírodě, které byly osvěžujícím završením celého dopoledne.

Mgr. Dominika Bizosová

Barevný týden - ŠD:

V týdnu od 19.2 do 23.2 proběhl ve školní družině „BAREVNÝ TÝDEN,“ do kterého se zapojily nejen děti ze školní družiny. Pro každý den byla určena barva, kterou jsme si oblékli. Měli jsme velkou radost, že se do barevného týdne zapojilo tolik dětí, ale i učitelů. Během celého týdne děti tvořily krásné barevné obrázky. Také jsme se v tomto týdnu zapojili do projektu: MALUJEME SE ŠKOLNÍM PROJEKTEM. Vybrané obrázky budou použity na výrobu propagačních předmětů projektu Ovoce do škol.

Zuzana Surovcová

Karneval ve školní družině:

Dne 1. února 2018 se všechna oddělení školní družiny zapojila do společného karnevalového rejdění. Paní vychovatelky vyzdobily v tento den pro děti 1. patro školy a současně připravily soutěže, zábavu i sladkou odměnu. Děti si vyrobily masky ve školní družině a přinesly kostýmy. Zábavné odpoledne bylo zahájeno promenádou všech masek a následovaly taneční soutěže, pohybové hry a samotné tanečky. Karnevalové odpoledne si všichni užili – zatancovali, zamlsali a pobavili se.

Mgr. Petra Cilečková

Veselé zoubky:

Žáci 1. ročníku se zapojili do preventivního programu Veselé zoubky, který připravila společnost dm drogerie markt s. r. o. Na začátku hodiny se děti seznámily s tématem – jak zoubky fungují, k čemu je máme, jak rostou a mění se, co je zubní kaz. Zhlédly krátký film - Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Pak se učily, jak správně pečovat o zoubky, jak je čistit, aby byly bez kazu, proč navštěvovat zubního lékaře.
Na závěr každý žák obdržel preventivní balíček „Veselé zoubky“.

Mgr. Hana Smutná

Rozmarýnek Brno:

Ekologický výukový program pod názvem „ŠPETKA DOMÁCÍ EKOLOGIE“ absolvovali žáci 8. a 9. tříd v Brně. Žáci zhodnotili budovu Rozmarýnku od sklepa až po střechu a jako specialisté posuzovali vliv této budovy na životní prostředí. Program byl velmi zajímavý nejen z pohledu environmentální výchovy, ale i z pohledu jazykových dovedností žáků,neboť probíhal v anglickém jazyce.

Petra Smetanová

Recitační soutěž na 1. stupni:

V pátek 22. 12. 2017 se uskutečnilo na 1. stupni ZŠ školní kolo recitační soutěže. Žáci byli rozděleni podle ročníku. Vítězové obdrželi knižní odměnu.

Výsledky jsou následující:

 1. ročník                                2. a 3. ročník                          4. a 5. ročník

1. Šimon Kukleta                   1. Karolína Vtípilová                 1. Terezie Vavřinová

2. Matyáš Popp                     2. Kamil Klepáček                     2. Aneta Hušková

3. Andrea Hodaňová              3. Dominika Hrobárová             3. Daniel Kovář

Mgr. Alena Hušková

Adventní čas a Ježíšek ve školní družině:

Adventní čas je ve školní družině tím nejkrásnějším obdobím z celého roku. Děti žijí přípravou dárků, dekorací a přáníček pro své nejbližší a kamarády. Myslí i na zvířátka a připravují jim vánoční stromeček. Sen se dětem splnil ve čtvrtek 21. 12., kdy po příchodu ze školní jídelny našly v družinách pod stromečkem spoustu nových hraček, her a stavebnic. Zazpívali jsme si koledy, povyprávěli  o zvycích a tradicích, které děti ve svých rodinách dodržují a některé jsme si i vyzkoušeli.

Iva Kovaříková

Zdobení stromečku pro zvířátka:

Při předvánočních přípravách nezapomněli prvňáčci také na zvířátka. Doma si s rodiči připravili pamlsky. Nutno dodat, že někteří si dali s ozdobami práci a vytvořili malá umělecká díla. Ve středu  20.12. jsme se pak celá třída vydali do parku ozdobit stromeček. Nakonec bylo ozdob tolik, že jsme ozdobili stromečky dva.
Přejeme zvířátkům, ať jim naše nadílka chutná.

Mgr. Hana Smutná

Recyklace hrou:

V pátek 15. 12. 2017 proběhl ve všech třídách na 1. stupni naší školy program společnosti Recyklohraní aneb Ukliďme si svět s názvem Recyklace hrou. Pro děti byly připraveny různé hry a soutěže, při kterých získávaly nové poznatky o třídění a recyklaci odpadu. Vyzkoušely si práci dělníka na třídící lince, zkoušely pracovat jako montéři – demontovaly různá zařízení denní potřeby a snažily se najít recyklovatelné součástky. Děti si také zopakovaly, který odpad a v jakém stavu patří do známých barevných kontejnerů a zjistily, že v některých městech ČR mohou najít černočervené kontejnery, které jsou určené pouze ke sběru nápojových obalů. Lektoři programu zdůraznili, že v recyklaci odpadu je Česká republika na jednom z posledních míst v Evropě a je právě na dětech, jestli se na této skutečnosti něco změní, až budou dospělé. Za program jsme „zaplatili“ částku 650 bodů z našeho konta Recyklohraní – tyto body získáváme v průběhu školního roku za správné plnění zadaných úkolů a za odevzdání tříděného odpadu.

Mgr. Věra Barneková

Čert tě vem - ŠD:

Dne 7. 12. 2017 se všechny oddělení ŠD zapojily do „Čertího reje“. Děti se společně s vychovatelkami převtělily v čerty, čertice a andílky. Zábavné odpoledne jsme zahájili společnou čertí písničkou a následovaly „čertovské“ tanečky. Poté čekal na děti program ve své kmenové družině – pohybové hry a soutěže, výtvarné tvoření s čertí tematikou. V průběhu celého odpoledne nechyběla dobrá nálada a smích dětí. Na závěr si každé dítě odneslo balíček sladkostí, za které děkujeme sponzorům – obchod Bala, firma Střechy Haas a dále paní Koblihová, paní Melušová a paní Sedláková.

Mgr. Petra Cilečková

Projektový den Zima - 2. st.:

Projektový den Zima probíhal i na 2. stupni naší školy. Žáci vyráběli zimní dekorace, které zdobí nejen prostory uvnitř školy, ale i před ní. Na svých výrobcích si dali všichni žáci opravdu záležet a právem na ně mohou být pyšní. Projektový den se vydařil a navodil v celé škole vánoční atmosféru.

Petra Smetanová

Projektový den Zima - 1. st.:

Dne 1. 12. 2017 proběhl na naší škole projektový den s názvem Zima. Žáci se věnovali tomuto ročnímu období po celé dopoledne. Během tvořivých činností vyrobili výrobky, kterými posléze vyzdobili vstupní prostory školy, šatny i jednotlivé chodby a třídy. Součástí projektu byly také besedy o adventní přípravě, vánočních svátcích a různých lidových tradicích. V některých třídách se vyráběly adventní věnce, jiní zdobili vánoční stromečky. Všichni společně jsme si během dopoledne zazpívali při koncertu Písničkový kolotoč. Zimní atmosféru nám pomohl navodit i sníh, který se ještě udržel v parku a okolí školy.

Mgr. Dominika Bizosová

Písničkový kolotoč:

Letos k nám zavítali dva hudebníci z Karlových Varů – moderátor, zpěvák a kytarista Mgr. Milan  Parnahaj  a zpěvák a kytarista Josef Šlik. V pátek 1. prosince 2017 se malá sportovní hala rozezněla tóny výchovného koncertu. Pořad pro 1. – 5. ročník měl název Písničkový kolotoč. Kromě písniček děti předvedly znalosti ohledně hudby. Řeč byla o písničce – Co je to písnička?, text, melodie, rozdíl mezi textařem a skladatelem, druhy písniček (jednoduchá x složitá, rychlá x pomalá, známá x neznámá, veselá x smutná, lidová x umělá, ukolébavky x taneční, dobrá x špatná). Zábavně-naučný program byl doplněn vhodnou projekcí. Děti se snažily určit ze tří písniček, která je nejlepší, ale nepodařilo se, protože každému se líbí jiná písnička. V jednu chvíli se hala proměnila v taneční parket a děti se pořádně vyskotačily. Na závěr jsme došli k závěru, že hudba je jazyk, kterému rozumí lidé na celém světě.

Mgr. Dana Soukalová

První pomoc:

Dne 28. 11. 2017 se žáci 2. ročníku zúčastnili besedy  se záchranářkou. Děti se hravou formou učily přivolat záchrannou službu. Byly jim vysvětleny pojmy -  nemoci, úrazy a jejich ošetření. Na plyšovém medvědovi si žáci vyzkoušeli masáž srdce. Na závěr měli spoustu otázek, které jim byly paní záchranářkou zodpovězeny.

Mgr. Alena Hušková

Divadlo Radost:

Baba Jaga aneb Petruška a Ivánek

Prvňáčci navštívili ve čtvrtek 16. 11. 2017 divadlo Radost v Brně. Zhlédli pohádku Baba Jaga aneb Petruška a Ivánek.V této pohádce bylo možno najít známé postavy ruských lidových pohádek. Samozřejmě Babu Jagu i s její chaloupkou na kuřích nožkách, Mášenku -Ivánkovu nevěstu, Kostěje Nesmrtelného, krysu Vasilisu, loupežníky. Ale hlavně chytrého a veselého Petrušku -  tak trochu připomíná našeho Kašpárka.Na svatbu Ivánka s Mášenkou přilétá baba Jaga, která Ivánka unese. Mášenka se vydá ho zachránit a na cestě ji provází Petruška. Následuje spousta napínavých, někdy až strašidelných a veselých příhod, avšak každá pohádka má šťastný konec.

Mgr. Hana Smutná

Jezírko - Soběšice:

Děti z 5. ročníku téměř po roce navštívily ekologické centrum Jezírko v Brně – Soběšicích. Tentokrát absolvovaly programy Barvy Země a Potravní vztahy a fotosyntéza. Společně objevovaly vlastnosti různých druhů hlíny a zjistily, že se s nimi dá i malovat – vytvořily obrázky půdních vrstev. Také zkoumaly horniny a nerosty na geologické stezce. Pomocí her si zopakovaly, proč je důležitá živá a neživá část přírody a jaké vztahy v přírodě fungují mezi rostlinami a živočichy. Měly možnost nahlédnout do útrob mraveniště, kde je nejvíce zaujalo „ skladiště“ kukel.  Velkým zážitkem byla i venkovní učebna v přírodě – proutěné tee-pee  si některé děti přejí vybudovat i doma na zahradě.  Vrcholem programu bylo krmení oveček. Jezírko nás letos opět nezklamalo.

Mgr. Barneková V.

Wild Africa:

Jednou z možností, jak dosáhnout toho, aby se žáci dozvěděli nové a důležité informace o africké přírodě a také o tom, jakým hrozbám dnes Afrika čelí, byl ekologicko-přírodovědný výukový program, který se uskutečnil 15. 11. 2017 na naší škole.
Okruh témat byl opravdu rozmanitý, od života zvířat v Africe, přes jejich trofejní lov, až po jejich etologii. Tento výukový program zajisté prohloubil dosavadní znalosti žáků i jejich vztah ke zvířatům, který se v dnešním, přetechnizovaném světě tak trochu ztrácí.

Petra Smetanová

O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ VE FLORBALU 14. 11. 2017:

Naši florbalisté z 6. – 9. ročníku se zúčastnili okresního kola sportovní ligy základních škol „O pohár ministra školství“ ve florbalu. Turnaj byl rozlosován do čtyř skupin „A – D“. Do finále postupoval vítěz každé skupiny. Naši žáci poměřili síly se ZŠ Jevišovice a ZŠ nám. Republiky ve skupině „C“.  I když bojovali, v žádném zápase nezvítězili a do finále nepostoupili.

ZŠ Hrušovany – ZŠ Jevišovice   2:3
ZŠ Hrušovany – ZŠ nám. Republiky 0:7

Střelec 2 gólů: Adam Cvingráf

Soupiska: T. Miko, M. Pilka, J. Šebesta, J. Vavřina, T. Smutný, A. Cvingráf, J. Číž, N. Hušek.

Mgr. Hana Smutná

Planetárium a VIDA! science centrum v Brně:

Dne 9. listopadu 2017 navštívili prvňáčci Planetárium a VIDA! science centrum v Brně. Nejdříve zavítali do planetária, kde v programu „Se zvířátky o vesmíru“ prostřednictvím čtyř kamarádů ježka, zajíce, krtka a sovy prozkoumali hvězdářskou základnu. Součástí představení byla i prohlídka hvězdné oblohy, ukázka několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí.. Seznámili se se sluneční soustavou, planetami a měsícem. Dále navštívili VIDA! science centrum, místo se spoustou zábavy, které zároveň poučí. Vyzkoušeli si odpálit vodíkovou raketu, zažili zemětřesení, stali se hvězdou zpravodajství o počasí apod. Všichni se pobavili a ještě se mnoho zajímavého dozvěděli.

Mgr. Zdenka Rusová

HALLOWEEN 2017:

Tak jako k Halloweenu neodmyslitelně patří oranžová a černá barva, tak k němu patří i „Halloweenský den“ na naší základní škole, která se v úterý 31. 10. 2017 opět proměnila ve strašidelnou pevnost.
Nejprve se žáčci 1. tříd sešli v krásně vyzdobené tělocvičně, kde byli zapojeni do „Halloweenských dílniček“, pod dohledem pedagogů z 1. stupně, kteří byli zahaleni do čarodějnických kostýmů. Poté se po skupinkách vydali na „Halloweenskou stezku“ , kde plnili netradiční úkoly. Projít touto stezkou nebylo vůbec jednoduché, protože byla plná dokonalých duchů ze záhrobí, klaunů a čarodějnic. Nechyběly ani filmové postavičky v podání Koralíny, Střihorukého Edvarda, Mumie či Drákuly a k zhlédnutí byl i speciální operační tým lékařů. Tito všichni se snažili všechny žáčky, a následně i jejich rodiče, tak trochu vystrašit. Všichni, kteří ať už s menším či větším strachem stezku prošli, byli odměněni balíčkem plným sladkostí.
Sotva se však dveře za žáčky 1. tříd zavřely, otevřely se znovu, letos poprvé, a to pro širokou veřejnost. Všichni, kteří přišli mezi 18.00 a 19.00 hodinou si mohli projít tu stejnou, možná ještě o něco strašidelnější „Halloweenskou stezku“. Účast byla opravdu veliká, a tak není divu, že všechna strašidla opouštěla naší školu naprosto vyčerpaná, leč velice spokojená ze svých strašících schopností a dovedností.
Velký dík patří všem, kteří se na tomto „Halloweenském dni“ podíleli, žákům 9. třídy za skvěle ztvárněné nadpřirozené bytosti a v neposlední řadě i těm, kteří se přišli podívat.

Petra Smetanová

Dýňování ve školní družině:

23. 10. 2017 v rámci ,,Týdne strašidel“ si děti ve školní družině zdobily dýně, a jak se jim to povedlo, se podívejte sami.

Kovaříková Ivana

Cihelna Hevlín – 5. Ročník:

V pátek 20. 10. 2017 navštívili žáci 5. ročníku cihelnu v Hevlíně. Po důkladném poučení o bezpečnosti si prohlédli starý i nový provoz cihelny, seznámili se s postupem přípravy, zpracováním a se správným složením keramické hlíny, která je určena k výrobě cihel; měli možnost vidět výrobní linku, kde za pomoci lisu a různě profilovaných tvořítek vznikají z připravené hlíny nevypálené cihly, které na vozících putují do velké vypalovací pece.  Při návštěvě řídícího centra děti viděly, jak se dá řídit výroba cihel pomocí mobilního telefonu. Prohlídka dále pokračovala přes brousící linku, kde se cihly zbavují ostrých hran a pokračují do balírny. Tam se naskládají na palety a zabalí fólií. Pak už si mohou zákazníci cihly naložit a odvézt. V závěru prohlídky byly děti obdarovány keramickou hlínou.

Mgr. Věra Barneková

Planetárium – 6. a 8. roč.:

I letošní školní rok žáci naší školy navštívili opět velmi oblíbenou exkurzi v Planetáriu Brno. Pro žáky 6. ročníku byl připraven program s názvem „Rychleji než světlo, sen o mezihvězdných výpravách“, kde si mohli zodpovědět otázku, budeme-li někdy cestovat napříč vesmírem rychleji než světlo, prozkoumali kosmické lodi jako ze Star Treku a navštívili nám velmi vzdálené světy. Žáci 8. ročníku se zase seznámili v programu „Cesta za miliardou hvězd“ se způsoby, jak se proměřuje vesmír, ukázali si představy o Mléčné dráze, vysvětlili si, jak vznikají hvězdy a navštívili místa vzdálená desítky světelných let.
Letos jsme oba dva programy spojili také s prohlídkou výstavy „Říše mlhovin“, kde jsme se dozvěděli, jak se rodí a umírají hvězdy a hravou formou si udělali představu o složení, struktuře, stáří i velikosti vesmírných objektů za hranicemi Sluneční soustavy.
Návštěva planetária nás opět nezklamala a těšíme se na další.

Mgr. Monika Hušková

Ekologické odpoledne ŠD:

Dne 9. 10. 2017 se ve školní družině konalo Ekologické odpoledne. Děti se učily třídit odpad, dozvěděly se mnoho zajímavých poznatků týkajících se ochrany přírody a zábavnou formou si také zasoutěžily. Počasí nám přálo, a tak jsme si krásný podzimní den náramně užili. Na závěr dostal každý sladkou odměnu.

Alena Kročilová

Projektový den Podzim - 2.st:

Podzim je tady a proto se v pátek 29. 9. 2017 uskutečnil podzimní projektový den i na druhém stupni naší školy. Nejprve si žáci osvojili vědomosti z ekologické oblasti a poté vyráběli nejrůznější výrobky z podzimních přírodnin. Všichni pracovali se zaujetím a svými zdařilými výrobky vyzdobili prostory školy. Projektový den se opravdu vydařil.

Petra Smetanová

Projektový den Podzim - 1. st.:

V pátek 29. 9. 2017 proběhl na prvním stupni naší školy projektový den Podzim. Tentokrát se děti díky slunečnému počasí mohly vypravit i do přírody, takže si prakticky ověřily svoje znalosti o přírodě. Pak už pro ně byla hračka vyrobit podzimní dekorace k výzdobě budovy školy v podobě aranžování přírodnin, kreseb a maleb listů a zdařilých koláží s využitím přírodních materiálů. Část projektového dne jsme věnovali také ekologii – děti z 5. ročníku v ostatních třídách rozdaly krabičky, které jsou určené ke sběru vybitých baterií. Byla tak vyhlášena soutěž mezi třídami na 1. stupni ve sběru nepotřebných a nepoužitelných akumulátorů, která potrvá do konce dubna 2018. Páťáci se snažili ostatním dětem vysvětlit důležitost třídění tohoto pro přírodu nebezpečného odpadu. Také jsme se věnovali pokojovým rostlinám a jejich někdy neobvyklým názvům, které jsme napsali na cedulky a umístili ke květinám v naší třídě – správnost umístění kontrolovaly paní učitelky. Projektový den jsme zakončili fotografováním výzdoby i jejích autorů.

Mgr. Věra Barneková

SVĚTOVÝ DEN MÍRU 2017:

Svými výtvarnými pracemi se žáci 2. stupně naší základní školy zapojili do Světového dne míru, který se slaví každý rok 21. září. Pořízené fotografie těchto prací byly zaslány nadačnímu fondu Wild Afrika a měly by být zařazeny do videa s pracemi žáků z celého světa pod názvem „World Peace Day 2017“.

Petra Smetanová

Sportovní olympiáda - 1.st:

Dne 15. 9. 2017 se uskutečnila na I. stupni ZŠ sportovní olympiáda. Děti soutěžily ve dvou skupinách, do první skupiny byly zařazeny děti z 2. a 3. ročníku, druhou skupinu tvořily děti 4. a 5. ročníku. Všechny děti se utkaly v běhu na 60 m a v poslední disciplíně, kterou byl vytrvalostní běh. Dále si děti mohly vybrat, zda budou skákat nebo házet do dálky. Děti sportovaly s nadšením a zapálením a jejich výkony byly velmi dobré. Výsledky byly vyhodnoceny do kategorií dle věku a pohlaví.
Všem vítězům gratulujeme, ale řídíme se příslovím „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ A proto se už všichni těšíme na další sportovní olympiádu.

Mgr. Petra Cilečková

První den ve škole:

Již tradičně patřil první školní den našim prvňáčkům. V pondělí 4. září 2017 se společně s rodiči shromáždili před budovou 1. stupně. Zde je přivítala paní ředitelka Mgr. Blanka Soukupová společně se žáky 9. ročníku. Ti malé kamarády odvedli do jejich tříd. Ve vyzdobených třídách usedli do lavic.  Po seznámení s paní učitelkou odcházeli s plnými aktovkami učebnic, školních pomůcek a dárečků. Obdrželi také karabinu na klíče a reflexní kšiltovku, aby se nikde neztratili.
Přejeme všem malým školákům, ať se jim ve škole líbí.

H. Smutná, Z. Rusová

 

O škole

Fulltext vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
skoro jasno 27 °C 15 °C
středa 19. 6. polojasno 29/20 °C
čtvrtek 20. 6. zataženo 35/19 °C
pátek 21. 6. oblačno 24/15 °C