Menu
ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou

ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020

Abeceda peněz:

Abeceda peněz zatím končí, děkujeme.

V únoru tohoto roku se třída 4. A zapojila do vzdělávacího projektu České spořitelny Abeceda peněz. Navštívili nás zástupci České spořitelny a tento projekt nám představili. Celé naše snažení mělo být zakončeno prodejním jarmarkem 27. května. Děti čtvrté třídy by už měly vědět, že peníze nám netiskne bankomat, ale že si je musí rodiče "vydělat". Aby žáci poznali, že to není jednoduchá záležitost, založili si vlastní firmu a navrhli výrobky, které zvládnou vyrobit a které se budou prodávat, aby firma vrátila počáteční kapitál od České spořitelny a aby prodala se ziskem. Ve třídě to začalo "vařit". Žáci se shodli na názvu firmy- EKOPARTA s. r. o., zvolili si ředitele firmy i finančního ředitele a začali pracovat na výrobcích. Bohužel okolnosti nám nepřály. Se šířením onemocnění COVID-19 byly všechny hromadné akce pozastaveny a školy uzavřeny. Za celou třídu děkuji rodičům a prarodičům, kteří se už do projektu zapojili, nebo se chtěli zapojit. Děkuji svým čtvrťákům, že s velkým nasazením na projektu pracovali. Děkuji i zástupcům z České spořitelny, kteří nám s projektem Abeceda peněz pomáhali.

Mgr. Alena Hušková

Leonardo da Vinci:

Prvním zpestřením výuky v roce 2020 byl pro naše žáky vzdělávací pořad skupiny historického šermu Pernštejni z Pardubic, která se svými vystoupeními navštěvuje naši školu již řadu let.
Přijela k nám v pondělí 20. ledna 2020 se svým novým pořadem, kde byl hlavní postavou Leonardo da Vinci  -  významný malíř, sochař, architekt, přírodovědec, hudebník, spisovatel a konstruktér.
V první části se žáci prostřednictvím krátkých scének dozvěděli něco o Leonardově životě a díle.
V druhé části se žáci mohli podrobněji seznámit s jeho dílem, prohlédnout si kopie jeho obrazů nebo si vyzkoušet, jak fungují jeho vynálezy.
Dětem se pořad líbil, zajímavou formou se dozvěděly spoustu informací.

Mgr. Dana Soukalová

Recitační soutěž na 1. stupni::

Dne 22. 12. 2019 se uskutečnilo na 1. stupni ZŠ školní kolo recitační soutěže. Žáci byli rozděleni podle ročníku. Vítězové obdrželi knižní odměnu.

Výsledky soutěže:

 1. ročník                      2. a 3. ročník                      4. a 5. ročník                                                       

1. Jana Strnadová          1. StellaSosa                       1. Hedvika Musilová
2. Dominik Jurák            2. Linda Cilečková               2. Zuzana Dohnalová
3. Adéla Surovcová        3. Josef Kadlček                   3. Sofie Demlová


Mgr. Alena Hušková

Mikuláš ve škole:

Ve čtvrtek 5. prosince sestoupili na zem andělé s Mikulášem a Lucifer se svou čertovskou skupinou v podání žáků 9. tříd. Ti si připravili mikulášské představení nejen pro své mladší spolužáky, ale pozvali i děti ze školky.  Všechny hodné děti byly během představení odměněny sladkostí a úsměvem od anděla, ty zlobivé se musely ze svých hříchů vykoupit pěknou básničkou či deseti dřepy. Ke konci představení všechny děti společně odříkaly „Mikulášský slib“, při kterém přislíbily svou poslušnost.
Představení sklidilo úspěch, takže všem andělům, Mikuláši, čertům i Luciferovi patří velký dík!

Petra Smetanová

Projektový den - Zima:

Do projektového dne, který probíhal na 2. stupni ve středu 4. prosince, se opět zapojily všechny třídy. Žáci 9. tříd se pustili do výroby dřevěných stromků, pomáhali s výzdobou školních chodeb a vánočně vyzdobili i své třídy. Ostatní třídy se postaraly o výzdobu šatních oken a také se podílely na vánoční výzdobě svých tříd. Každý ročník také vytvořil krásného skřítka z jehličí, čímž se stala výzdoba před školou kompletní. Věříme, že se výzdoba bude líbit.

Petra Smetanová

Bylinkový jarmark:

Dne 20. 11. 2019 se na náměstí v Hrušovanech nad Jevišovkou uskutečnil Bylinkový jarmark, který byl realizován v rámci projektu České spořitelny Abeceda peněz na podporu finanční gramotnosti. Žáci 4. ročníku během tří měsíců vymýšleli, připravovali, vyráběli, počítali, malovali a učili se, jak zpracovat projekt, jehož výsledkem budou bylinkové produkty, které si žáci sami prodají a výtěžek z prodeje využijí podle svých představ. Během této doby se seznamovali se spoustou užitečných pojmů a rad, které souvisejí s penězi, účty, platebními kartami, půjčkami, podpisy smluv a pronikali do struktury podnikání. Za tuto dobu se dětem podařilo nejen vyrobit spoustu krásných a voňavých výrobků, ale také stmelit kolektiv a uvědomit si důležitost spolupráce. Ráda bych touto cestou poděkovala zaměstnancům pobočky České spořitelny za jejich pomoc při přípravě samotného jarmarku a také všem, kteří naši třídu IV. B nákupem bylinkových produktů podpořili.

Mgr. Dominika. Bizosová

Planetárium:

20. listopadu vyjeli žáci 6. ročníku do oblíbeného Planetária v Brně. Čekali je zde dva programy. Prvním bylo Zrození planety Země v digitáriu hvězdárny a poté následovala prohlídka stálé výstavy Říše mlhovin, kde se pomocí připraveného programu podívali zblízka na hvězdy a mlhoviny, osahali si pravý meteorit a uvědomili si nekonečnost vesmíru kolem nás.

Mgr. Petra Svachová

Zdravá 5:

Zdravá 5 je celorepublikový vzdělávací program, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy. Je podporován Nadačním fondem Albert a jeho cílem je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy. Pro žáky1. a 2. ročníku byl určen program Škola zdravé 5 a pro žáky 3 .- 5. ročníku program Nakupování se Zdravou 5.

Škola zdravé 5 seznámila žáky s pěti základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku pomocí výživového talíře, pitným režimem, důležitostí výživy pro lidské tělo a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma byl připraven soutěžní úkol, který žáci plnili ve skupinkách a pro svůj tým sbírali „pětky“. Na závěr si odnesli malé odměny Zdravé 5.

Žáci 3. – 5. ročníku si prošli deskovou hrou Obchod Zdravé 5, kde v pěti klíčových odděleních soutěžili a odpovídali na kvízové otázky. Za správné odpovědi získávali dílky puzzle, ze kterých si na závěr složili obrázek odhalující tajemství správné výživy. Všichni za své snažení dostali malé dárečky -  záložku do knížky. Každý žák vítězného družstva obdržel deskovou hru.

Mgr. Hana Smutná

Burza středních škol:

V pátek 1. 11. 2019 se žáci 9. tříd vydali do Znojma, aby navštívili Burzu středních škol v rámci akce „Zvolte si své povolání“. Prezentace středních škol již několik let pomáhá žákům základních škol a jejich rodičům vybrat cestu, kterou se děti vydají v dalším životním období.

Petra Smetanová

Alternátor Třebíč - 31. 10. 2019:

V elektrotechnickém muzeu Alternátor v Třebíči jsme vybrali program Země.
Tento program využívající projekční kouli seznámil děti s největšími zajímavostmi Země. Viděly, jak počasí ovlivňuje podobu Země, jak vzniká bouřka nebo například hurikán.  Zaujalo je, co dokáže pohyb tektonických desek, jak vypadá pohled z nejvyšší hory světa. Ohromující byl pohled na zeměkouli ve dne a znečištěnou světelným prachem v noci.
Poté si žáci mohli v prostorách expozice prohlédnout, jak elektřina putuje vedením, jak se mění její napětí, jak vypadají kabely či elektrické sloupy.
V nejnižším patře zhlédli parádní parní stroj včetně jeho příslušenství. Mohli si navíc prohlédnout originální sbírku stabilních motorů a prošli se historií borovinské továrny.
Zajímavá byla také kompletní obuvnická dílna s kruhovým dopravníkem z baťovy éry.
Program byl zajímavý, žáci si rozšířili vědomosti o Zemi a energiích.

Mgr. Hana Smutná

HALLOWEEN 2019:

Jak již bývá zvykem, tak i v letošním školním roce se ve čtvrtek 24. 10. 2019 stala naše škola sídlem nadpřirozených bytostí.  Každý kdo měl odvahu  mohl na vlastní kůži prožít toto Halloweenské dobrodružství. Strašilo se, plnily se úkoly, k vidění byly i živá zvířátka a každý si nakonec odnesl sladkou halloweenskou nadílku i malý dáreček.

Petra Smetanová

Jeskyně Na Turoldu a Archeoparku v Pavlově:

22. října se žáci devátého ročníku vypravili do Jeskyně Na Turoldu v Mikulově, kde si oprášili své mineralogické a geologické znalosti z přírodopisu. Pak pokračovali do Archeoparku v Pavlově, kde se podívali o tisíce let zpátky do doby lovců mamutů a připomněli si, že náš kraj byl v tu dobu velmi významným lidským sídlem.

Mgr. Petra Svachová

Projektový den „Podzim“:

18. 10. 2019 se žáci 6.,7. a 8. tříd pustili do práce s přírodninami a podařilo se jim doslova vykouzlit  velmi pěkné podzimní dekorace, které zdobí okna šatních prostor. Žáci 9. tříd se postarali o podzimní výzdobu před školou. Zatímco někteří  vyřezali dýně, ostatní společně s panem školníkem  vyrobili dřevěné postavičky a i tyto výrobky se velmi povedly.

Petra Smetanová

ZOO Brno:

Již posedmé pořádala brněnská ZOO Den přírodních věd, kde již se popáté mohly i základní školy zúčastnit soutěže, kterou si připravili žáci Střední průmyslové školy chemické v Brně. Letošní ročník byl nazván „Zachraň se, kdo můžeš!“ a byl věnován záchraně přírodních zdrojů, které nám na naší planetě ještě zbývají. 16. a 17. října se tedy 12 žáků ze všech ročníků 2. stupně z naší školy vypravilo do ZOO v Brně, aby změřilo své schopnosti, pohotovost a důvtip při řešení připravených úkolů s ostatními soutěžními družstvy. Bylo připraveno 7 stanovišť, kde se dozvěděli spoustu zajímavých věcí, bylo jim předvedeno několik skvělých pokusů a vždy museli ze získaných informací odpovědět na záludné otázky. Přestože jsme se účastnili poprvé, tak naše 2 mladší družstva skončila na skvělém 8. a 14. místě z 52 škol a starší družstva se umístila ve čtvrté desítce z celkového počtu 62 zúčastněných družstev.

Mgr. Petra Svachová

Den otevřených dveří SOU a SOŠ Přímětická Znojmo:

9. 10. 2019 se žáci 9. tříd zúčastnili prezentace SOU a SOŠ Přímětická Znojmo, která se konala v nedalekém městečku Miroslav. Žáci měli možnost vidět, jak se žáci znojemské „Přímky“ připravují do praktického života a získali mnoho užitečných informací ohledně studia.

Petra Smetanová

Zebra se za tebe nerozhlédne - 12. 9. 2019:

Preventivní projekt „Zebra se za Tebe nerozhlédne!" je realizován ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra České republiky a BESIP Ministerstva dopravy České republiky. Zmíněný celorepublikový projekt se v letošním roce objevuje v nové podobě - policisté děti navštíví přímo ve školách. Do naší školy zavítala mluvčí Policie ČR Znojmo Mgr. Lenka Drahokoupilová a seznámila žáky s tímto projektem. Přinesla pro každého pracovní sešit s tématy dopravní výchovy. Ta je zde rozdělená do 44 témat – pro každý týden ve školním v roce. Připomíná dětem, jak by se měly v silničním provozu chovat co nejbezpečněji. Ukazuje situace, které mohou na vozovce a v její  blízkosti nastat, a jak se s nimi správně vypořádat. Učí je poznávat dopravní značky, správně se chovat v roli cyklisty, bezpečně provozovat zimní sporty. Pracovní sešit je vypracovaný zábavnou formou a přizpůsobený věku dětí. Bylo by prospěšné, pokud bychom mohli v tomto projektu pokračovat i v dalších letech.

Mgr. Hana Smutná

Přivítání prvňáčků:

Školní rok 2019/2020 začal pro prvňáčky naší školy slavnostně. V pondělí 2. září 2019 je před školou očekávali také žáci deváté třídy. Nejprve rodiče a jejich děti přivítala paní ředitelka Blanka Soukupová. Potom každý prvňáček dostal od deváťáků krásnou „simpsonovou“ jmenovku a už se ruku v ruce řadili ke vstupním dveřím školy. Třídní učitelky odvedly celkem 40 prvňáčků v doprovodu rodičů do dvou vyzdobených tříd. Překvapivě si všechny děti našly svoji značku podle jména na tabuli a za doprovodu „svého“ deváťáka se usadily na připravená místa v lavicích. Ještě zavěsit krásnou novou aktovku k lavici – škola začíná. Co našim prvňáčkům přejeme? Aby se do školy těšili, aby se číst, psát a počítat naučili s radostí. A aby zde našli kamarády i tolerantní učitele, se kterými budou sdílet všechny radosti i nesnáze, které je v životě potkají.

Třídní učitelky: Dana Soukalová, Soňa Kaňová

O škole

Fulltext vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasí

dnes, čtvrtek 23. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 12 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 21/11 °C
sobota 25. 5. skoro jasno 23/13 °C
neděle 26. 5. déšť 16/11 °C