Menu
ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou

Ekologické odpoledne - 20. 4.

 

Ve středu 20. 4. 2016 odpoledne se sešli zájemci o ekologii z 1. stupně ve třídě 3.B 
a připravené ekologické odpoledne s tématem Den Země mohlo začít. Nejdříve se děti rozdělily do dvou skupin, tentokrát na chlapeckou a dívčí. Jako první úkol měly skupiny vyřešit test s dvaceti otázkami o přírodě a ekologii.

Následovala ochutnávka a poznávání 10 druhů bylin, ve kterém byly znalosti obou skupin  vzácně vyrovnané.

Nejvíce se děti bavily u tvoření textu písně k svátku  Země na známou melodii písničky Prší, prší. Inspirací jim byl globus, na kterém měly najít naši republiku. Následné předvedení – zazpívání- písně celou skupinou už byla pro děti hračka.

Text dívek:                                                                            Text chlapců:

Dneska slavíme Země den,                                                   Slaví, slaví Země naše,

všichni chodíme rádi ven,                                                      uvaříme hodně kaše

odpad rádi třídíme,                                                               pro celou tu naši Zem,

do školy rádi chodíme.                                                          ať se všichni radujem!

Roste, roste zemní tráva,                                                      Celá Zem se už raduje,

pase se tam tlustá kráva,                                                      každé dítě poskakuje,

za ní zase tlustý vůl,                                                             uklidíme odpadky,

obijem  si o něj kůl.                                                              přečteme si pohádky.

Po zdařilém vystoupení se svými písněmi si děti poslechly píseň od skupiny Ekopela s názvem Popelnice, jejíž text měla celá skupinka ztvárnit pohybem. Poté ještě při  písničce o kompostování od stejné kapely děti předváděly žížalu.
Po vyhodnocení všech soutěžních úkolů obdržel každý účastník diplom za úspěšné absolvování ekologického odpoledne a vítězná dívčí skupinka si mohla vybrat ještě malou odměnu.
Věříme, že si děti ze společně stráveného odpoledne odnesly nejen nové poznatky, ale i spoustu zážitků.

Mgr. Věra Palátová