Menu
ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou

Environmentální výchova

Environmentální výchova na základní škole

Environmentální výchova je součástí vzdělávacího procesu na naší škole a zasahuje do různých předmětů na prvním i na druhém stupni.

Klade důraz především na poznávání životního prostředí, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí. Cílem EVVO je vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalosti a péče o prostředí kolem nás.

Chceme, aby se ekologické zásady staly nedílnou součástí života každého žáka. Usilujeme o rozvoj vztahu a zodpovědného chování žáků k přírodě. Máme vypracovaný celoroční školní plán ekologického vzdělávání. Ekologickou výchovu realizujeme integrací do jednotlivých  předmětů  i formou samostatných projektů. Navštěvujeme výukové programy v ekologických centrech, jako je Jezírko v Brně Soběšicích, nebo Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.

Na škole se realizuje několik projektů. Mezi dlouhodobé aktivity patří RECYKLOHRANÍ, kde se žáci formou hry učí třídit různý dále využitelný odpad. V obou budovách školy jsou umístěny sběrné nádoby na drobný elektroodpad, na baterie, nádoba na recyklaci tonerů a carrtridge. Velkou pozornost věnujeme třídění odpadů. Na jednotlivých poschodích jsou nádoby na plasty, v přízemí na papír, sklo a další. Žáky v rámci výuky vedeme k šetření energií a úspoře vody.

V listopadu 2015 se naše škola zapojila do mezinárodního projektu EKOŠKOLA

Mgr. Zdenka Rusová