Menu
ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou

Novinky v Ekoškole

Co se děje v EKOŠKOLE

Schůzka ekotýmu  - 9. a 10. 6. 2016

V letošním školním roce poslední schůzka ekotýmu proběhla ve znamení přípravy akce Ekologické odpoledne pro všechny, které jsme naplánovali na středu 15. 6. 2016 od 14 do 16 hodin. Vymýšleli jsme různé úkoly, díky kterým se účastníci této akce mohou dovědět více o naší přírodě a ochraně životního prostředí pro všechny obyvatele naší planety. Sestavili jsme kvízové otázky, naplánovali pohybové aktivity a hry s ekologickou tématikou pro různé věkové kategorie.

Mgr. Zdenka Rusová, Mgr. Věra Palátová

foto


foto


Čtvrtá schůzka ekotýmu

Zatím poslední, čtvrtá schůzka ekotýmu se na 1. stupni konala 26. 4. a na druhém stupni  29. 4. 2016. Společně s dětmi jsme se na základě analýzy z minulé schůzky snažili sestavit plán činnosti. Schůzku s dětmi z druhého stupně navštívila naše paní ředitelka, která nám ochotně poskytla cenné rady a informace k naplánování činnosti. Jedním z úkolů pro ekotým je příprava akce s názvem Ekologické odpoledne pro všechny, které proběhne ve středu 15. června od 14h do 16h na travnatém hřišti před budovou 1. stupně.
Na tuto akci srdečně zveme všechny děti, které rády soutěží a také se chtějí dovědět něco nového o přírodě a naší krásné planetě.

Mgr. Věra Palátová

ekotým1


ekotým2


Třetí schůzka EKOTÝMU

V úterý 15. 3. se sešla mladší část ekotýmu a provedla počáteční analýzu provozu školy z hlediska ekologie. Starší část ekotýmu provedla  podobnou analýzu v 
pátek 18. 3. 2016 na budově 2. stupně. Další den členové ekotýmu zapojili do analýzy ostatní žáky ze svých tříd a seznámili je s vyhlášením a podmínkami  soutěže ve sběru papíru.

Mgr. Věra Palátová

ekotým mladší

ekotým starší


Druhá schůzka EKOTÝMU

Tato schůzka proběhla podle dohody odděleně. Mladší část ekotýmu  se sešla v úterý 2. 2. 2016, starší část ekotýmu  v pátek 5. 2. 2016. Schůzky mladší části ekotýmu se zúčastnili spolupracující rodiče.

Program schůzky:

  1. Hra Ekoaktivity
  2. Výběr prvního tématu  Ekoškoly, zadání úkolu
  3. Foto

     Téměř všechny děti z ekotýmu se shodly na tématu, které budeme v rámci Ekoškoly řešit jako první – odpady. V  souvislosti  s tímto tématem byl dětem zadán úkol – vymyslet alespoň pět věcí, které samy přinesou do školy a během týdne je dají ve škole do odpadu. Dále mají popřemýšlet o třídění a následné recyklaci těchto věcí, mohou nakreslit nebo vytisknout jejich obrázky.

Mgr. Věra Palátová, Mgr. Zdenka Rusová

ekotým mladší
ekotým starší


Co se děje v EKOŠKOLE

Návštěva z „Terezy“

Ve středu 20. 1. 2016 navštívila naši školu p. Rychtecká  z organizace Tereza. Po úvodní schůzce s paní ředitelkou, během které jsme upřesnili informace o projektu Ekoškola, jsme se přesunuli  na budovu 1.stupně. P. Rychtecká  nám poskytla cenné rady a informace k průběhu a k organizaci projektu, předala nám své nadšení pro věc a společně s dětmi se těšíme na první schůzku Ekotýmu, která proběhne 26. 1. 2016.

První schůzka Ekotýmu

V úterý 26. 1. 2016  se poprvé sešel Ekotým naší školy na budově 1. stupně. Schůzky se zúčastnili zástupci – děti - všech tříd naší školy a také zástupci rodičů a učitelů z 1. stupně. Dětem jsme upřesnili význam a průběh projektu, seznámili jsme všechny přítomné s přibližným časovým harmonogramem prvního roku práce na tématu, které společně vybereme na další schůzce. Protože je dost problematické najít společný volný čas dětí z 1. a  2. stupně, dohodli jsme se na oddělených schůzkách Ekotýmu. S dětmi z 2. stupně jsme se domluvili na setkání v pátek 5. 2. 2016, s dětmi 1. stupně se uvidíme v úterý  2. 2. 2016.

Mgr. Věra Palátová, Mgr. Zdenka Rusová

Na závěr schůzky jsme pořídili foto Ekotýmu: