Menu
ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou

Návštěva mladých ekologů u pana starosty

V pondělí 16. 4. 2018 se uskutečnila návštěva mladých ekologů z 1. stupně naší školy u pana starosty Ing. Miroslava Miloše. Aneta Hušková z 5. B jménem všech žáků přednesla panu starostovi žádost o úpravu prostoru před budovou 1. stupně s příslibem pomoci dětí. Žáci přinesli panu starostovi nákresy svých návrhů, ve kterých vyjádřili, co by si přáli v uvedeném prostoru mít.

Pan starosta jim přislíbil spolupráci, která povede ke zlepšení prostředí v okolí školy.
Sám také ukázal žákům plánované i probíhající projekty v našem městě. V současné době je realizována rozsáhlá výsadba zeleně. Z plánovaných akcí se dětem nejvíce líbila obnova včelína v zámeckém parku a opatření pro zadržování vody. Žáci měli mnoho otázek na pana starostu a odcházeli obohaceni o informace, jak se bude rozvíjet naše město.

Mgr. Věra Barneková