Menu
ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou

Školní poradenské pracoviště

Základní škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace

 • Nádražní 461, 67167 Hrušovany nad Jevišovkou
 • tel.: 775732909
 • e-mail: zs.hrusovany@skolyjm.cz
 • IČO: 75024039

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné
od 1. 9. 2016.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.

Hlavním cílem naší práce je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v následujících oblastech:

Poradenské služby jsou zaměřeny na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • kariérové poradenství      
 • poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá  
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního 
 • prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a  
 • vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností  ve škole a školském zařízení
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických     postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými  zařízeními
 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné  situaci 
 • evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj  spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a  sociálních dovedností)
 • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s  vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření  účastnili
 • preventivní programy pro žáky

Ředitelka:

Výchovný poradce

Školní metodik prevence

 

Práce s integrovanými žáky

 


Konzultační hodiny: Čt 14.00 – 15.00 h

O škole

Fulltext vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, pondělí 15. 7. 2024
slabý déšť 34 °C 21 °C
úterý 16. 7. jasno 31/20 °C
středa 17. 7. oblačno 29/20 °C
čtvrtek 18. 7. jasno 31/16 °C